Dik üçgen ve trigonometri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru A B C D 12 13 89 x
Yukarıdaki şekilde [AD]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru 10 8 8 2 D E F G
Yukarıdaki şekilde [DE]⏊[EF] , [DG]⏊[GF] , |DG|= 10 , |GF|= 8 , |DE|= 82 olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

3. soru C B A D 8 6 4 x
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC]⏊[CB] , |DB|= 8 ve |DC|= 46 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru 6 A B C D E F G 4 4 45o 10 2
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |AG|= 4 , |AB|= 20 ve m(FGE) = 45o olduğuna göre |AC| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

5. soru A B C c b a
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] m(ACB)= ⍺ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sin⍺ olur?
A) ac B) bc C) ba D) ab E) ca Cevabını kontrol et

6. soru A B C 3 4
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , |AB|= 3 , |AC|= 4 , m(B)= ⍺ ve tan⍺ = ab olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et

7. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere tan⍺ = 158 ve cot⍺cos⍺ = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru (cos30o.cot30o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru D E F 60o 10
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |DE| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

10. soru 30o 45o 10 A B C
Yukarıdaki şekilde m(C) = 45o , m(B) = 30o , |AB|= 10 ve |CB|= (5 + x) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

11. soru 1 1 -1 -1 O P
Yukarıdaki birim çemberde P(ab,35) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.