Dik üçgen ve trigonometri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AD]⏊[BC] olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 397 doğru , 1202 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DE]⏊[EF] , [DG]⏊[GF] , |DG|= 10 , |GF|= 8 , |DE|= 82 olduğuna göre |EF| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 226 doğru , 628 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[DC] ve [AC]⏊[CB] , |DB|= 8 ve |DC|= 46 olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 610 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , [BD]⏊[AC] , [GF⏊[FE] , F ∈ [BD] , |AG|= 4 , |AB|= 20 ve m(FGE) = 45o olduğuna göre |AC| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 474 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] m(ACB)= ⍺ olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sin⍺ olur?
A) ac B) bc C) ba D) ab E) ca Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 438 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [AB]⏊[BC] , |AB|= 3 , |AC|= 4 , m(B)= ⍺ ve tan⍺ = ab olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 218 doğru , 599 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 0o < ⍺ < 90o olmak üzere tan⍺ = 158 ve cot⍺cos⍺ = a15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 526 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (cos30o.cot30o) = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 402 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [DF]⏊[EF] , m(E) = 60o olduğuna göre |DE| kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 552 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde m(C) = 45o , m(B) = 30o , |AB|= 10 ve |CB|= (5 + x) olduğuna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 526 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru dik üçgen ve trigonometri soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki birim çemberde P(ab,35) olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 290 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.