Dik prizma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir dik prizmanın kaç tane tabanı vardır? Cevabını kontrol et

2. soru Bir dik prizmanın bir tabanından diğer tabanına inilen dikme yüksekliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Bir altıgen prizmada kaç tane yüz vardır? Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıdaki prizma dik prizmadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 10 cm 5 cm 5 cm 5 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan dik üçgen prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

7. soru 8 cm 5 cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan düzgün beşgen dik prizmanın yüksekliği kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

8. soru İki ayrıtı 4 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzunluklarının toplamı 60 santimetredir.
Buna göre prizmanın 3. ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 10 cm olan bir düzgün altıgen dik prizmanın tüm ayrıtlarının uzunluğu 240 santimeterdir.
Buna göre bu prizmanın yüksekliği kaçtır?
Cevabını kontrol et

10. soru 12 cm 15 cm ? cm
Yukarıda açınımı verilmiş olan üçgen dik prizmanın ? bulunan ayrıtın uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.