Dikdörtgenler prizması hacmi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et

9. soru Her birinde 9 birimküp olan 8 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 63 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 9 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 140 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 7 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
sarı dikdörtgenler prizmasının hacmi=S br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < S B) Y > S C) Y = S Cevabını kontrol et

15. soru Aşağıdakilerden hangisi en büyük hacim ölçme birimidir? A) m3 B) dm3 C) cm3 D) mm3 Cevabını kontrol et

16. soru Küpün hacim bağıntısı Hacim = ( Taban alanı ) . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru Tabanın kısa kenarı 5 cm , uzun kenarı 10 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3'tür? Cevabını kontrol et

18. soru Tabanın bir kenarı 10 cm ve yüksekliği 6 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir kenarı 4 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3'tür? Cevabını kontrol et

20. soru Hacmi 840 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 15 cm , tabanının uzun kenarı 8 cm olduğuna göre tabanının kısa kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru 12 cm 5 cm 6 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın ayrıtlarının uzunluğu 0,4 m , 1,5 m ve 2 m'dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et

23. soru Yüksekliği 5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun 34'ünde 60 000 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et

24. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 100 cm olan küpün ortasından ayrıtları 60 cm ,60 cm ve 100 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et

25. soru
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun yarısı su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et

26. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 1 m,2 m ve 4 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et

27. soru 5 cm 5 cm 5 cm 8 cm 8 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 5 cm ,8 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.