Dikdörtgenler prizması hacmi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı dikdörtgenler prizması yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Her birinde 12 birimküp olan 4 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 108 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 12 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Birimküplerle oluşturulmuş 96 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 6 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3 tür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru

Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
sarı dikdörtgenler prizmasının hacmi=S br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < S B) Y > S C) Y = S Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru cevap verilmiştir.

16. soru Aşağıdakilerden hangi hacim ölçme birimi daha küçüktür? A) dm3 B) mm3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Tabanın kısa kenarı 10 cm , uzun kenarı 20 cm ve yüksekliği 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Tabanın bir kenarı 4 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir kenarı 6 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 tür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Hacmi 720 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 12 cm , tabanının kısa kenarı 6 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 10 cm 4 cm 5 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru cevap verilmiştir.

22. soru 8 cm 2 cm 4 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ile küpün hacmi eşittir.Buna göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2 m , taban kısa kenarı 0,4 m ve uzun kenarı 1 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Yüksekliği 5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun 45 ünde 20 000 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 40 cm olan küpün ortasından yüksekliği 30 cm , taban kısa kenarı 30 cm ve uzun kenarı 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 2,5 m , taban kısa kenarı 4 m ve uzun kenarı 6 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 3000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 25 dm , taban kısa kenarı 8 dm ve uzun kenarı 50 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.