Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ayrıtlarının uzunlukları 2 cm , 6 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan bir küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 7 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir taban ayrıtının uzunluğu 4 cm ve yüzey alanı 112 cm2 olan kare prizmanın diğer ayrıtının uzunuğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Yüzey alanı 150 cm2 olan küpün bir ayrıtının uzunuğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8 cm
Bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan yukarıdaki küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5 cm 12 cm
Yukarıdaki kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 10 cm 8 cm 15 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 24 cm 10 cm
Açınımı yukarıdaki gibi olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 cm
Kareli kağıda açınımı çizili olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.