Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ayrıtlarının uzunlukları 2 cm , 6 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et

2. soru Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan bir küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et

3. soru Bir taban ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 7 cm olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Bir taban ayrıtının uzunluğu 4 cm ve yüzey alanı 112 cm2 olan kare prizmanın yüksekliğinin uzunuğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Yüzey alanı 150 cm2 olan küpün bir ayrıtının uzunuğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

6. soru 8 cm
Bir ayrıtının uzunluğu 8 cm olan yukarıdaki küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

7. soru 5 cm 12 cm
Yukarıdaki kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

8. soru 10 cm 8 cm 15 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

9. soru 24 cm 10 cm
Açınımı yukarıdaki gibi olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et

10. soru 5 cm
Kareli kağıda açınımı çizili olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.