Doğal sayılar

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf doğal sayılar , Ritmik sayma , 2. sınıf basamak , Deste düzine , 2. sınıf ritmik saymalar , Sayı örüntüsü , 2. sınıf sayı yuvarlama , 3. sınıf basamak , 3. sınıf ritmik saymalar , Büyüktür küçüktür işaretleri , Tek çift sayı , 3. sınıf sayı örüntüsü , 3. sınıf sayı yuvarlama , Romen rakamları , 4. sınıf basamak , 4. sınıf sayı sıralama , 4. sınıf sayı örüntüsü , İleri biner sayma , 5. sınıf doğal sayılar , Sayı şekil örüntüleri ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf doğal sayılar testi , 1. sınıf sayı karşılaştırma testi , Sıra bildiren sayı soruları

2. sınıf : 2. sınıf doğal sayılar soruları , 2. sınıf basamak soruları , Sayı örüntüsü soruları , Onluğa yuvarlama testi , 2. sınıf sayı yuvarlama testi , 2. sınıf sayı örüntü testi

3. sınıf : 3. sınıf doğal sayılar testi 2 , Küçüktür büyüktür soruları , Tek çift sayı testi , 3. sınıf ritmik sayma testi , 3. sınıf basamak soruları , 3. sınıf basamak değeri testi , 3. sınıf sayı örüntüsü testi , 3. sınıf doğal sayılar testi , 3. sınıf örüntü testi , 3. sınıf sayı sıralama testi

4. sınıf : 4. sınıf doğal sayılar testi , 4. sınıf sayı örüntüsü soruları , 4. sınıf ritmik sayma testi , 4. sınıf bölük testi , 4. sınıf basamak testi , 4. sınıf basamak değeri testi , Doğal sayı çözümleme soruları

5. sınıf : 5. sınıf doğal sayılar testi , 5. sınıf sayı okuma yazma , 5. sınıf bölük testi , 5. sınıf basamak testi , 5. sınıf basamak değeri testi , 5. sınıf sayı örüntüsü testi , 5. sınıf örüntü soruları

- KAZANIM

- 1.sınıf Doğal Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: rakam, sayı, onluk, birlik, ritmik sayma
 2. Rakamları okur ve yazar.Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir.
 3. Nesne sayısı 20’ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
  1. Rakam ile sayı arasındaki fark vurgulanır.
  2. Sayma çalışmaları yapılırken son söylenen sayının nesne miktarını ifade ettiği fark ettirilir.
  3. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır.
  4. "Önce", "sonra" ve "arasında" ifadeleri kullanılarak 20'ye kadar olan sayılar arasındaki ardışıklık ilişikisinin kavranması sağlanır.
 4. 100’e kadar (100 dâhil) ileriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar.
  1. Sayılar öğrenildikçe aşamalı olarak 100’e kadar sayma çalışmaları yapılır.
  2. Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir.
  3. Beşer ritmik saymalar 5'in katlarından, onar ritmik saymalar 10'un katlarından başlatılır.
  4. 20’den büyük sayıları yazma çalışmalarına yer verilmez.
 5. 20’ye kadar (20 dâhil) ikişer ileriye, birer ve ikişer geriye sayar.
  1. Sayma, somut nesnelere dayalı olarak yaptırılır.
  2. Sayma çalışmalarında verilmeyen ögeyi bulmaya yönelik örneklere yer verilir. Örneğin 14, 12, 10, _ , 6, 4
 6. Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.Karşılaştırma yaparken “eşit, daha çok ve daha az” ifadeleri kullandırılır.
 7. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.
 8. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir,bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
 9. 20’ye kadar (20 dâhil) olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.

- 2.sınıf Doğal Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: basamak, basamak değeri, sayı örüntüsü, deste, düzine
 2. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 100’e kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır.
 3. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
  1. Aşamalı olarak önce 20 içinde çalışmalar yapılır.
  2. Deste ve düzine örneklerle açıklanır.
 4. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder.
 5. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 6. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. Sayılar aşamalı olarak artırılır.
 7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
  1. Verilen sayı örüntülerinin kuralı bulunmadan önce örüntünün ögeleri arasındaki değişim fark ettirilir.
  2. En çok iki ögesi verilmeyen sayı örüntüleri kullanılır.
  3. Örüntülerde kuralın bulunabilmesi için baştan en az üç öge verilmelidir.Örneğin 5, 10, 15, _ , 25, _ , 35
 8. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
  1. En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve sıralama çalışmaları yapılır.
  2. Sıra bildiren sayıları "önce", "sonra" ve "arasında" kavramlarını kullanarak sözlü ve yazılı olarak ifade etme çalışmalarına yer verilir.
 9. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

- 3.sınıf Doğal Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: basamak, basamak değeri, yüzlük Semboller: > ,<
 2. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.Öncelikle modeller kullanılarak üç basamaklı sayılar kavratılır.
 3. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar.
 4. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler.
 5. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.
 6. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar.
 7. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar.
 8. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.
  1. Örüntü en çok dört adım genişletilir.
  2. Örüntüye uygun modelleme çalışmaları yaptırılır.
 9. Tek ve çift doğal sayıları kavrar.Tek ve çift doğal sayılarla çalışılırken gerçek nesneler kullanılır.
 10. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.
 11. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.Romen rakamları yanında eski uygarlıkların kullandıkları sayı sembolleri, öğrencilerin matematiğe ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzeylerine uygun biçimde matematik tarihinden örneklerle tanıtılır.

- 4.sınıf Doğal Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: bölük
 2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 3. 10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.
 4. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.
 5. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar.En çok dört basamaklı sayılarla çalışılır.
 6. En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar.
 7. Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.
  1. Artan veya azalan bir örüntüde her bir terimi, adım sayısı ile ilişkilendirir. Örneğin 2, 5, 8,11, … örüntüsünde birinci terim 1, ikinci terim 5 gibi.
  2. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüleri ile sınırlı kalınır.

- 5.sınıf Doğal Sayılar

 1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
 2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.Bu sayıları gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur.
  1. Sadece adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır.
   Örneğin 7’den başlayarak üçer ilave etmek suretiyle oluşan sayı örüntüsünün 6. adımını bulunuz. Koleksiyonuna birinci haftada 7 bilye ile başlayan Büşra, sonraki her hafta 3 bilye ilave ederse 5 hafta sonra koleksiyonunda kaç bilye olur?
   Örneğin aşağıdaki şekil örüntüsünde kare ve üçgen sayılarını sayı örüntüsü olarak belirtmeye veya istenilen adımda kaç tane kare veya üçgen olacağını bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir. 1.şekil2.şekil3.şekil
  2. Şekil örüntülerine tarihî ve kültürel eserlerimizden örnekler (mimari yapılar, halı süslemeleri, kilim vb.) verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.