Doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 75 656 + 43 874 işleminin sonucu kaçtır? A) 119 530 B) 120 530 C) 121 530 D) 122 530 Cevabını kontrol et

Bu soruya 622 doğru , 489 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru doğal sayılarla işlemler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 144 786 B) 154 786 C) 164 786 D) 174 786 Cevabını kontrol et

Bu soruya 523 doğru , 282 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru doğal sayılarla işlemler soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 164 doğru , 419 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru doğal sayılarla işlemler soruları 8. sorusunun resmi
a+b=17 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 356 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru doğal sayılarla işlemler soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10 u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 310 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru doğal sayılarla işlemler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki çıkarma işlemi hangi zihinden çıkarma stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 202 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3514 + 4387 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru doğal sayılarla işlemler soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 149 500 B) 149 600 C) 149 700 D) 149 800 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 212 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 462 x 287 işleminin sonucu kaçtır? A) 132 394 B) 132 494 C) 132 594 D) 132 694 Cevabını kontrol et

Bu soruya 152 doğru , 221 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 875 x 246 işleminin sonucu kaçtır? A) 215 050 B) 215 150 C) 215 250 D) 215 350 Cevabını kontrol et

Bu soruya 388 doğru , 486 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 25 x 17 işleminin sonucuna en yakın olan işlem sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 33 x 13 B) 47 x 9 C) 24 x 18 D) 15 x 28 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru doğal sayılarla işlemler soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 65 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru doğal sayılarla işlemler soruları 15. sorusunun resmi
Bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 4 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 122 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 187 x 46 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 238 ÷ 17 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 93 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir doğal sayıyı 100 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna iki tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 179 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir doğal sayıyı 5 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna sıfır eklenir ve bunun yarısı alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 110 metre uzunluğundaki kablodan 4 daire için eşit uzunlukta kablo kullanılacaktır.Bir daire için kaç metre kablo kesilmelidir? A) 2712 B) 2714 C) 2734 D) 2715 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 178 doğru , 324 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 2000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Önceki kartonların hepsi tam doldurulduktan sonra en son kartonda kaç yumurta olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşmesi bitmektedir.
Telefonunda 75 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 263 kg şeker sekiz çuvalın her birine 32ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 13 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç satranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 9250 gram fındık her bir kişiye 75 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 75 er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 19 tane elma dört kişiye paylaştırılınca her birine 4ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 2850 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.59 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru Bir sınıftaki 25 öğrenciye 35 tane simit eşit miktarda paylaştırılacaktır.Bir öğrenciye düşen simit miktarı ne kadardır? A) 1225 B) 115 C) 125 D) 1125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 139 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpan ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru ? x 36 = 3204 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru ? ÷ 326 = 167 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 53 442 B) 54 442 C) 52 442 D) 51 442 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru doğal sayılarla işlemler soruları 31. sorusunun resmi
Yukarıdaki bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru doğal sayılarla işlemler soruları 32. sorusunun resmi
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 24 588 B) 25 588 C) 26 588 D) 27 588 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru doğal sayılarla işlemler soruları 33. sorusunun resmi
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 19 082 B) 19 182 C) 19 282 D) 19 382 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru doğal sayılarla işlemler soruları 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki çarpma işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 92 üslü ifadesi dokuzun küpü şeklinde okunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru doğal sayılarla işlemler soruları 36. sorusunun resmi
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 32 B) 92 C) 33 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Aşağıdakilerden hangisi 18 in küpüdür? A) 182 B) 183 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 42 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 49 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 73 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru A x A x A = 353
19 x 19 = 19B
Yukarıdaki işlemlere göre A + B kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 15 in karesi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru 14 ün küpü kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 19a = 6859 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir arabada 21 koli , her kolide 21 kutu ve her kutuda da 21 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 125 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 125 katı balon olmaktadır.
Program 1.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1252 B) 1253 C) 2 x 125 D) 125.(125+125) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 33 x ( 5 - 3 ) işleminin sonucu nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 112 doğru , 389 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru 23 x ( 72 - 54 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru ( 21 - 12 ) x 17 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru ( 279 - 71 ) ÷ A = 13 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru 9 x ( A + 7 ) = 108 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru Bir market 7 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 16 müşteri yararlanmıştır.Bu 16 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.2+16 B) 7.(2+16) C) (7+2).16 D) 7+2.16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde ondörder tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından altı daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 27 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru 23 Nisan törenine katılan 120 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 120.2+3 B) 120.(2+3) C) 120+2.3 D) (120+2).3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

54. soru Ahmet 2018 yılında 270 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 450 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018 de sadece 90 gün hergün eşit sayıda olmak üzere mmeal okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

55. soru 🏃
Zekeriya 2018 de 130 gün koşmuş ve koştuğu her günde 3 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018 de Zekeriya'dan 50 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018 de koştuğu günlerde her gün 4 km koştuğuna göre 2018 de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

56. soru 10 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 21 kitap vardır.Diğer dokuz rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 7 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

57. soru Tarladaki 54 portakal ağacının herbirinden 86 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 1528 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 76 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

58. soru Kütlesi 90 kg olan şeker her biri 2 , 3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 44 yanlış cevap verilmiştir.

59. soru Bir kırtasiyede 9007 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısından 254 daha fazla kurşun kalem 21 kolidedir.Kolilerin herbirinde 21 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

60. soru 276 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 60 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

61. soru Bir kuruyemişçi 9618 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 3 liraya satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan kaç lira para almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.