Doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 875 x 246 işleminin sonucu kaçtır? A) 215 050 B) 215 150 C) 215 250 D) 215 350 Soruyu cevapla

2. soru 75 656 + 43 874 işleminin sonucu kaçtır? A) 119 530 B) 120 530 C) 121 530 D) 122 530 Soruyu cevapla

3. soru 110 metre uzunluğundaki kablodan 4 daire için eşit uzunlukta kablo kullanılacaktır.Bir daire için kaç metre kablo kesilmelidir? A) 2712 B) 2714 C) 2734 D) 2715 Soruyu cevapla

4. soru 33 x ( 5 - 3 ) işleminin sonucu nedir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 69 927 74 859
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 144 786 B) 154 786 C) 164 786 D) 174 786 Soruyu cevapla

6. soru 87 296 78 598
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
Soruyu cevapla

7. soru 3aba 4bab
a+b=17 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Soruyu cevapla

8. soru 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10'u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Soruyu cevapla

9. soru 68 - 34 = ( 68 - 30 ) - 4 = 38 - 4 = 34
Yukarıdaki çıkarma işlemi hangi zihinden çıkarma stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru 3514 + 4387 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru 56 878 92 742
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 149 500 B) 149 600 C) 149 700 D) 149 800 Soruyu cevapla

12. soru 462 x 287 işleminin sonucu kaçtır? A) 132 394 B) 132 494 C) 132 594 D) 132 694 Soruyu cevapla

13. soru 5428 86
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Soruyu cevapla

14. soru B 79 39 K
Bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 4 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 187 x 46 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

17. soru 238 ÷ 17 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru Bir doğal sayıyı 100 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna iki tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru Bir doğal sayıyı 5 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna sıfır eklenir ve bunun yarısı alınır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 2000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Önceki kartonların hepsi tam doldurulduktan sonra en son kartonda kaç yumurta olur? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşmesi bitmektedir.
Telefonunda 75 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru 263 kg şeker sekiz çuvalın her birine 32ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

23. soru 13 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Soruyu cevapla

24. soru 9250 gram fındık her bir kişiye 75 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 75 er gram fındık dağıtılabilinir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

25. soru 19 tane elma dört kişiye paylaştırılınca her birine 4ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

26. soru 2850 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.59 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Soruyu cevapla

27. soru Bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpan ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

28. soru ? x 36 = 3204 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

29. soru ? ÷ 326 = 167 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 53 442 B) 54 442 C) 52 442 D) 51 442 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

30. soru 6415 ? 69 67
Yukarıdaki bölme işleminde bölen kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

31. soru 23 I II 782 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
A) 24 588 B) 25 588 C) 26 588 D) 27 588 Soruyu cevapla

32. soru . . . 23 2502 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 19 082 B) 19 182 C) 19 282 D) 19 382 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

33. soru 3a4 25 1b20 768
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

34. soru 92 üslü ifadesi dokuzun küpü şeklinde okunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

35. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 32 B) 92 C) 33 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

36. soru Aşağıdakilerden hangisi 18 in küpüdür? A) 182 B) 183 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

37. soru 42 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

38. soru 73 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

39. soru A x A x A = 353
19 x 19 = 19B
Yukarıdaki işlemlere göre A + B kaçtır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

40. soru 15 in karesi kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

41. soru 14 ün küpü kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

42. soru Bir arabada 21 koli , her kolide 21 kutu ve her kutuda da 21 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Soruyu cevapla

43. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 125 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 125 katı balon olmaktadır.
Program 1.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1252 B) 1253 C) 2 x 125 D) 125.(125+125) Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

44. soru 23 x ( 72 - 54 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

45. soru ( 21 - 12 ) x 17 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

46. soru ( 279 - 71 ) ÷ A = 13 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

47. soru 9 x ( A + 7 ) = 108 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

48. soru Bir market 7 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 16 müşteri yararlanmıştır.Bu 16 müşterinin aldığı toplam şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 7.2+16 B) 7.(2+16) C) (7+2).16 D) 7+2.16 Soruyu cevapla

49. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde ondörder tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından altı daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 27 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

50. soru 23 Nisan törenine katılan 120 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 120.2+3 B) 120.(2+3) C) 120+2.3 D) (120+2).3 Soruyu cevapla

51. soru Ahmet 2018 yılında 270 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 450 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 90 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Soruyu cevapla

52. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 130 gün koşmuş ve koştuğu her günde 3 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 50 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 4 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Soruyu cevapla

53. soru 10 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 21 kitap vardır.Diğer dokuz rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 7 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Soruyu cevapla

54. soru 25 x 17 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 33 x 13 B) 47 x 9 C) 24 x 18 D) 15 x 28 Soruyu cevapla

55. soru Kütlesi 90 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Soruyu cevapla

56. soru Tarladaki 54 portakal ağacının herbirinden 86 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 1528 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 76 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Soruyu cevapla

57. soru Bir kırtasiyede 9007 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 254 daha fazla kurşun kalem 21 kolidedir.Kolilerin herbirinde 21 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Soruyu cevapla

58. soru 276 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 60 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Soruyu cevapla

59. soru Bir kuruyemişçi 9618 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 3 liraya satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan kaç lira para almıştır? Soruyu cevapla

60. soru 19a=6859 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları