Doğal sayılarla toplama işlemi

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf toplama , 2. sınıf toplama , 3. sınıf toplama , 4. sınıf toplama ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf toplama soruları , 1. sınıf toplamayla yapılacak problemler

2. sınıf : 2. sınıf doğal sayılarla toplama işlemi soruları , 2. sınıf toplamayla yapılacak problemler , 2. sınıf toplama işlemi gerektiren problemler , Verilmeyen toplananı bulma testi

3. sınıf : 3. sınıf doğal sayılarla toplama testi , 3. sınıf toplama işlemi gerektiren problemler , 3. sınıf verilmeyen toplananı bulma testi

4. sınıf : 4. sınıf toplama testi , 4. sınıf toplama işlemi gerektiren problemler

- KAZANIM

- 1.sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: toplama, toplam, toplanan, eşit, artı Semboller: +, =
 2. Toplama işleminin anlamını kavrar.
  1. Toplama işleminin aynı türden nesneleri (toplanabilir olanları) bir araya getirme, ekleme anlamları modelleme çalışmalarıyla fark ettirilir.
  2. İçinde toplama anlamı bulunan günlük hayat durumları yoluyla öğrencilerin yeterince deneyim kazanmalarına özen gösterilir.
 3. Toplamları 20’ye kadar (20 dâhil) olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  1. Toplama işleminin sembolü (+) ve eşit işareti (=) tanıtılır ve anlamları üzerinde durulur.
  2. İşlem öğretiminde problem durumlarından yola çıkılmasına dikkat edilir.
  3. Öğrenci işleme ait matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.
  4. Toplanan, toplam ve toplama terimlerinin anlamları vurgulanır.
  5. Yan yana ve alt alta toplama işlemi yaptırılır. Alt alta toplama işlemi verilirken işlem çizgisinin eşit işareti ile benzer anlam taşıdığı vurgulanır.
  6. Toplama işleminde sıfırın etkisi açıklanır.
  7. Öğrencilerin işlemi seslendirmeleri (sesli olarak işlemi açıklamaları) istenir. Örneğin 5+2=7 işleminde "Beş artı iki eşittir yedi." veya "Beş iki daha yedi eder." veya "Beş ile ikiyi toplarsak yedi eder." gibi açıklama yapmaları istenir.
  8. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikilileri ile çalışılır.
  9. 20’ye kadar olan doğal sayıları iki doğal sayının toplamı biçiminde yazma çalışmalarına yer verilir.
  10. Eldeli toplama işlemine yer verilmez.
 4. Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder.Bu durumun, toplamanın değişme özelliği olarak adlandırıldığı belirtilmez.
 5. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
  1. İlk aşamada toplananlar verilip öğrencilerin toplamı bulmaları istenir. İkinci aşamada birinci toplanan ve toplam verilir, ikinci toplananı bulmaları istenir. Son aşamada ise ikinci toplanan ve toplam verilir,birinci toplananı bulmaları istenir.Örneğin (sonucu 12 olan işlemler) sayılarla işlemlere geçmeden önce 12 sayısının toplamını oluşturan görsel modeller kullanılmalıdır. 12 yerine farklı sayılar da kullanılabilir.
   • 8 bilyem vardı. 4 tane de kardeşim verdi. Kaç bilyem oldu?
   • 8 bilyem vardı. Kardeşimin verdiği bilyelerle toplam 12 bilyem oldu. Kardeşim bana kaç bilye verdi?
   • Bir miktar bilyem vardı. 4 bilye de kardeşim verdi. Toplam bilyelerim 12 tane oldu. Daha önce kaç bilyem vardı?
  2. Çıkarma işlemi yapılmaz, üzerine ekleme anlamı vurgulanarak işlem yapılır.
  3. Bu çalışmalar yapılırken model kullanmaya özen gösterilir.
 6. Zihinden toplama işlemi yapar.
  1. Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla zihinden işlem çalışmaları yapılır.
  2. Öğrencilerin zihinden işlem stratejileri geliştirmelerine imkân verilir. Örneğin sayı ikilileri, üzerine ekleme, 10’a tamamlama gibi stratejiler bu sınıf seviyesinde kullanılabilir.
 7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 2.sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: elde, eldeli toplama
 2. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  1. Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç sayı ile toplama işlemleri yaptırılır.
  2. Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.
 3. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
  1. Verilmeyen toplanan bulunurken üzerine sayma, geriye sayma stratejisi veya çıkarma işlemi kullandırılır.
  2. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
 4. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Toplamları en fazla 100 olan sayılarla işlemler yapılır.
 5. Zihinden toplama işlemi yapar.
  1. Toplamları en fazla 100 olan 10 ve 10’un katı doğal sayılarla zihinden toplama işlemleri yapılır.
  2. Ardından toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplama çalışmalarına yer verilir.Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmelerine olanak sağlanır.
 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözerken en çok iki işlemli problemlerle çalışılır.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 3.sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 1. En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
 2. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.İşlemlerde parantez işareti bulunan örneklere de yer verilmelidir.
 3. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
  1. Tahmin stratejileri kullanılır.
  2. Yuvarlama, sayı çiftleri ve basamak değerleri kullanılarak tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır.
 4. Zihinden toplama işlemi yapar.
  1. Toplamları 100’ü geçmeyen iki basamaklı iki sayı; üç basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı;10’un katı olan iki basamaklı bir sayı ile 100’ün katı olan üç basamaklı bir sayının toplama işlemleri yapılır.
  2. Yuvarlama, sayı çiftleri, basamak değerleri, üzerine ekleme, sayıları parçalama gibi uygun stratejiler kullanılır.
 5. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
  1. İkiden fazla terim içeren toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları yaptırılır.
  2. Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde basamaklarda en fazla bir verilmeyen işlem örnekleri de kullanılmalıdır.
 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözerken en çok üç işlem gerektiren problemlere yer verilir.
  2. En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.

- 4.sınıf Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
 2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.Toplamları en çok dört basamaklı sayılarla işlem yapılır.
 3. En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar.Elde edilecek toplamların en fazla dört basamaklı olmasına dikkat edilir.
 4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözme etkinliklerinde en çok dört işlem gerektiren problemlere yer verilir.
  2. En çok üç işlem gerektiren problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.