Doğrunun eğimi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y = mx + c doğrusal denkleminin eğimi m dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 728 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi 0 ise doğru x eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 463 doğru , 261 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de azalıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 316 doğru , 298 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru A B 7 cm 21 cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 13 B) -13 C) -3 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 581 doğru , 362 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru y = 2x + 1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 8y = 8x - 2 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 326 doğru , 251 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru D E ? cm 28 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi 12 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 399 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -35 B) -53 C) 35 D) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru V Y x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki VY doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 323 doğru , 239 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 341 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 261 doğru , 267 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -23 B) -32 C) 32 D) 23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 212 doğru , 270 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A ve B aynı uzunlukta birer merdivendir.A merdiveni C noktasına eğimi 4 olarak konulmuş ve en yüksek noktası X olmuştur.B merdiveni ise yine C noktasına eğimi 3 olarak konulmuş ve en yüksek noktası Y olmuştur.
Buna göre hangi noktanın yerden yüksekliği daha fazladır?
A) Y B) X Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 12 cm 18 cm
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 23 D) 32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 228 doğru , 176 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eğimi 43 olan ve (-3,0) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3x-4y+12=0 B) 4x-3y+12=0 C) 3y+4x+12=0 D) 4y+3x+12=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 164 doğru , 191 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru a b c d x y
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 249 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru ax - 5y + b = 0 denkleminin grafiğinin eğimi 25 dir.
Bu doğrunun grafiği (6,3) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Grafiği orjinden ve (3a+1,2) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 15 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.