Doğrunun eğimi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı eğimdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 265 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun eğimi tanımsız ise doğru y eksenine paraleldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 166 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de artıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru D E 7 cm 14 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 12 B) -12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 203 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru y = -2x + 1 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? A) -2 B) 1 C) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2y = 6x - 4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B 21 cm ? cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi 13 olduğuna göre şekildeki ? işareti yerine ne yazılmalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru C D
Yukarıdaki CD doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) -23 C) -32 D) 32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru L M x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki LM doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) 52 C) -25 D) -52 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -12 B) 12 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Musa eğimi 2 olan A noktasından B noktasına , İsa ise eğimi -2 olan C noktasından D noktasına doğru yürümüştür.
A ile B ve C ile D arası yatay uzunluk aynı olduğu ve aynı süre yürüdüklerine göre yürüyüşleri bittiğinde hangisi daha az yorulmuştur?
A) Musa B) İsa Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 20 cm 16 cm
Bir parktaki oturma yerinin yandan görünümü yukarıdaki gibidir.
Yerin her basamağı aynı ölçülerde olduğuna göre bu yerin eğimi kaçtır?
A) 0 B) 0,8 C) 1 D) 1,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Eğimi 25 olan ve (0,2) noktasından geçen bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x-2y+10=0 B) 2x-5y+10=0 C) 2y+5x+10=0 D) 5y+2x+10=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru a b c d x y
Yukarıdaki doğrulardan hangisnin eğimi negatiftir?
A) a B) b C) c D) d Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Grafiği orjinden ve (a-2,3) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru ax - 4y + b = 0 denkleminin grafiğinin eğimi 34 tür.
Bu doğrunun grafiği (2,2) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.