Doğrusal denklemler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIMLARI

Koordinat sistemi , 8. sınıf doğrusal denklemler , Doğrunun eğimi , Denklemdeki bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleme , Denklem çözme ,

- TESTLER

8. sınıf : Doğrusal denklemler testi , Doğrusal denklemler soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme testi , Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme soruları , Koordinat sistemi testi , Koordinat sistemi soruları , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi testi , Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi soruları , Doğrusal denklem grafiği soruları , Doğrusal denklem grafiği testi , Doğrunun eğimi testi , Doğrunun eğimi soruları , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler testi 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 1 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 2 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 3 , 8. sınıf doğrusal denklemler soruları 4

- KAZANIM

- 8.sınıf Doğrusal Denklemler

 1. Terimler veya kavramlar: bağımlı değişken, bağımsız değişken, doğrusal denklem, eğim
 2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.Bu sınıf düzeyinde katsayıları rasyonel sayı olan denklemlere yer verilir.
 3. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek hayat durumlarını ilişkilendirmeye yönelikçalışmalara yer verilir.
 4. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
  1. Tablo ile yapılan gösterimlerde sıralı ikililer biçiminde ifadelere de yer verilir.
  2. İki değişkenden birinin değerinin, diğer değişkenin aldığı değere göre nasıl değiştiği ve bu durumda hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız değişken olduğu incelenir.
 5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere paralelliği, orijinden geçip geçmediği durumlar ele alınır.
 6. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki noktaların x ve y koordinatları arasındaki ilişki, eksenleri hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçmediği, eksenlere paralelliği durumları ele alınır.
 7. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
  1. Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde durulur.
  2. Günlük hayatla ilişkili modellemelerde eğimin dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu dikkate alınarak işareti üzerinde durulmaz.
  3. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.