Doğrusal denklemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3x 4 = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 475 doğru , 354 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 5x 2 + 3 = 13 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 355 doğru , 258 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x-1 7 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 297 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x+2 3 - 1 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 188 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru x 2 + 1 3 = 17 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 286 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3x-7 2x+1 = 2 7 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 202 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Üçte biri ile altıda birinin toplamı 52 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Koordinat sistemindeki dikey sayı doğrusuna x ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 253 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 190 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-5) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının x eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 105 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A(10,9) , B(-10,-9) , C(9,10) , D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en sağdadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 155 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı A(3,-2) , B noktasının koordinatı ise B(d,e) şeklindedir.
Buna göre e kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-4,-2) , B(4,1) ve C(-4,1) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (4,-2) B) (4,2) C) (-4,2) D) (-4,-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru y = 5x + 1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 10
2 13
3 16
4 18
.. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre adım ile çizgi sayısı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı (x) Tüketilen su (y) Sıralı ikili
1 15 (1,15)
2 30 (2,30)
3 45 (3,45)
4 60 (4,60)
.. .. ..

Bir apartmandaki dairelerde doğrusal ilişkili tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=15x B) y=13x+2 C) x=15y D) x=13y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol (x) Ödenecek para (y) Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Bir taksinin katettiği yol ile ödenecek para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=3x B) y=3x+9 C) x=3y D) x=3y+9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet (x) Hacim (y) Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 500 (3,500)
.. .. ..

Limonata hacmi ile sıkılan limon arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=150x B) y=150x+50 C) x=150y D) x=150y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün Kumbaradaki para Sıralı ikili
1 100 (1,100)
2 150 (2,150)
3 200 (3,200)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gün ve kumbaradaki para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Gün B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat Mesafe Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun koşulan saat ve alınan mesafe değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Saat B) Mesafe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x = 0 doğrusunun grafiği koordinat sisteminde y ekseni ile çakışıktır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2 B) x=2 C) x+y=2 D) x-y=2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-4,3) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-4y=0 B) 3x+4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (1,2) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y=0 B) x+2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-1,0) ve (0,-1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (2,0) ve (0,1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y+2=0 B) x-2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x+2y-2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (1,3) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (4,0) ve (0,2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-6,0) ve (0,-1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 3y = 2x doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (3,0) C) (0,3) D) (0,2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 2y = 4x - 2 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A(-1,k) noktası , 2y = x + 3 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru A(m,1) noktası , 2x - 5 = 3y doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-1,0) ve (0,-4) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-3,0) ve (0,1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1200 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Çözülen soru (adet)(y) Zaman (dk)(x) 30 60 90 120 15 30 45 0
Elif'in matematik sınavlarında geçen sürede çözdüğü soru miktarına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 24 soruluk bir sınavı Elif kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru m ve c birer gerçek sayı olmak üzere y = mx + c doğrusal denkleminin eğimi c dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri azalıyorsa eğim negatiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 31 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru D E 3 cm 36 cm
Yukarıdaki DE doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -112 B) 112 C) -12 D) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 6y = 6x - 4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru U V
Yukarıdaki UV doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 25 B) -25 C) -52 D) 52 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru J K x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki JK doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 23 B) 32 C) -23 D) -32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru A uçağı Z noktasından X noktasına 8 eğimle çıkmıştır.Yine Z noktasından yatay aynı uzaklıkta bulunan Y noktasına B uçağı 6 eğimle çıkmıştır.
Buna göre hangi nokta yerden daha yüksektir?
A) X B) Y Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru ax - 6y + b = 0 denkleminin grafiğinin eğimi 13 dir.
Bu doğrunun grafiği (2,1) noktasında geçtiğine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.