Doğrusal denklemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5x 2 = 10 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

2. soru 3x 4 - 2 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru x+2 3 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru x-1 7 + 3= 4 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 2x-3 5 - 1 2 = 1 10 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 2x+1 x-1 = 7 2 olduğuna göre x kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Dörte biri ile beşte birinin toplamı 185 olan sayı kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru Koordinat sistemindeki yatay sayı doğrusuna y ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre m kaçtır ?
Soruyu cevapla

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-5) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Soruyu cevapla

11. soru A(10,9),B(-10,-9),C(9,10),D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en soldadır?
A) A B) B C) C D) D Soruyu cevapla

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı (-1,0) , B noktasının koordinatı ise (d,e) şeklindedir.
Buna göre d kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 3 D) 6 Soruyu cevapla

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-2,-3) , B(3,7) ve C(-2,7) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (3,3) B) (3,-3) C) (-3,3) D) (-3,-3) Soruyu cevapla

14. soru 5y=x+1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım (x) Çizgi sayısı (y) Sıralı ikili
1 8 (1,8)
2 11 (2,11)
3 14 (3,14)
4 17 (4,17)
.. .. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=5x+3 B) y=3x+5 C) x=3y+5 D) x=5y+3 Soruyu cevapla

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su
1 17 TL
2 34 TL
3 51 TL
4 68 TL
.. ..

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Soruyu cevapla

17. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru 25 45 65 ..
Sıralı ikili (1,25) (2,45) (3,65) ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun alınan gün ve çözülmüş soru değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Soru B) Gün Soruyu cevapla

18. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş Boy Sıralı ikili
1 25 (1,25)
2 40 (2,40)
3 55 (3,55)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun fidanın yaşı ve fidanın boyu değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Yaş B) Boy Soruyu cevapla

19. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar (x) Tutar (y) Sıralı ikili
1 5 (1,5)
2 10 (2,10)
.. .. ..

Bir kilogram soğan 5 TL ye satılmaktadır.Satış miktarı ile kazanılan para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=5x B) y=5x+5 C) x=5y D) x=5y+5 Soruyu cevapla

20. soru b 0'dan farklı bir sayı olmak üzere y=b doğrusunun grafiği koordinat sisteminde x eksinine paraleledir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

21. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=-2 B) y=-2 Soruyu cevapla

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x+4y=0 B) 3x-4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Soruyu cevapla

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2y=0 B) x-2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Soruyu cevapla

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Soruyu cevapla

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y-2=0 B) x+2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x-2y+2=0 Soruyu cevapla

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Soruyu cevapla

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Soruyu cevapla

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Soruyu cevapla

29. soru 5x=y doğrusunun koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (1,5) C) (1,5) D) (5,5) Soruyu cevapla

30. soru y=x+1 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Soruyu cevapla

31. soru A(-1,k) noktası , 3y=2x+5 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Soruyu cevapla

32. soru A(m,0) noktası , y=3x-6 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Soruyu cevapla

33. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Soruyu cevapla

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Soruyu cevapla

35. soru 🕌 Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1500 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Soruyu cevapla

36. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 250 m2'lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Soruyu cevapla

37. soru Yatay uzunluğun dikey uzunluğa oranı eğimdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

38. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de artıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

39. soru A B 2 cm 20 cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 10 B) 110 C) 2 D) 20 Soruyu cevapla

40. soru F G
Yukarıdaki FG doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 15 B) 5 C) 1 Soruyu cevapla

41. soru 3y=6x-4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Soruyu cevapla

42. soru K L x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki KL doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Soruyu cevapla

43. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Soruyu cevapla

44. soru Firdevs eğimi 3 olan A noktasından B noktasına , Merve ise eğimi -3 olan C noktasından D noktasına doğru koşmuştur.
Koşuları bittiğinde hangisi daha az yorulmuştur?
A) Firdevs B) Merve Soruyu cevapla

45. soru Grafiği orijinden ve (2a+1,7) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 75 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları