Doğrusal denklemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5x 2 = 10 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3x 4 - 2 = 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x+2 3 = 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x-1 7 + 3= 4 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2x-3 5 - 1 2 = 1 10 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 2x+1 x-1 = 7 2 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Dörte biri ile beşte birinin toplamı 185 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Koordinat sistemindeki yatay sayı doğrusuna y ekseni denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 B
m ve n birer tam sayıdır.
Yukarıdaki kırmızı nokta B(m,n) şeklinde sıralı ikili olarak yazılabildiğine göre m kaçtır ?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Koordinat sistemindeki bir nokta D(-3,-4) şeklinde sıralı ikili olarak gösterilmektedir.
Buna göre D noktasının y eksenine uzaklığı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A(10,9) , B(-10,-9) , C(9,10) , D(-9,-10)
Yukarıdaki noktalardan hangisi koordinat sisteminde en soldadır?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B A
Yukarıdaki kareli kağıt üzerindeki A noktasının koordinatı (-1,0) , B noktasının koordinatı ise (d,e) şeklindedir.
Buna göre d kaçtır?
A) -5 B) -4 C) 3 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ABCD dikdörtgenin 3 köşesinin koordinatları A(-2,-3) , B(3,4) ve C(-2,4) olduğuna göre D köşesinin koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? A) (3,3) B) (3,-3) C) (-3,3) D) (-3,-3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5y = x + 1 eşitliğinde x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım (x) Çizgi sayısı (y) Sıralı ikili
1 8 (1,8)
2 11 (2,11)
3 14 (3,14)
4 17 (4,17)
.. .. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=5x+3 B) y=3x+5 C) x=3y+5 D) x=5y+3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı Tüketilen su
1 17 TL
2 34 TL
3 51 TL
4 68 TL
.. ..

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru 25 45 65 ..
Sıralı ikili (1,25) (2,45) (3,65) ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun alınan gün ve çözülmüş soru değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Soru B) Gün Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş Boy Sıralı ikili
1 25 (1,25)
2 40 (2,40)
3 55 (3,55)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun fidanın yaşı ve fidanın boyu değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Yaş B) Boy Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar (x) Tutar (y) Sıralı ikili
1 5 (1,5)
2 10 (2,10)
3 15 (3,15)
.. .. ..

Bir kilogram soğan 5 TL ye satılmaktadır.Satış miktarı ile kazanılan para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=5x B) y=5x+5 C) x=5y D) x=5y+5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru b 0 dan farklı bir sayı olmak üzere y = b doğrusunun grafiği koordinat sisteminde x eksinine paraleledir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki kırmızı doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x=-2 B) y=-2 C) x+y=-2 D) x-y=-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (4,3) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x+4y=0 B) 3x-4y=0 C) 4x-3y=0 D) 4x+3y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-2,1) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+2y=0 B) x-2y=0 C) 2x-y=0 D) 2x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-1,0) ve (0,1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-y+1=0 B) x-y-1=0 C) x+y+1=0 D) x+y-1=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-2,0) ve (0,1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-2y-2=0 B) x+2y-2=0 C) x+2y+2=0 D) x-2y+2=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Orjinden ve koordinat sisteminde (-3,1) noktasından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y=0 B) x+3y=0 C) 3x-y=0 D) 3x+y=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (-4,0) ve (0,2) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x-4y+8=0 B) 2x-4y-8=0 C) 2x+4y+8=0 D) 2x+4y-8=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (6,0) ve (0,-1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-6y+6=0 B) x-6y-6=0 C) x+6y+6=0 D) x+6y-6=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 5x = y doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,0) B) (0,5) C) (5,0) D) (5,5) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru y = x + 1 doğrusal denkleminin grafiğinin koordinat sisteminde y eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0,-1) B) (-1,0) C) (0,1) D) (1,0) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru A(-1,k) noktası , 3y = 2x + 5 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru A(m,0) noktası , y = 3x - 6 doğrusal denklemin grafiğinin üzerinde olduğuna göre k kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (1,0) ve (0,-4) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x-y+4=0 B) 4x-y-4=0 C) 4x+y+4=0 D) 4x+y-4=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Koordinat sisteminde (3,0) ve (0,1) noktalarından geçen yukarıdaki grafiğe ait doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x-3y+3=0 B) x-3y-3=0 C) x+3y+3=0 D) x+3y-3=0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Toplanan para (TL) Kişi sayısı (adet) 0 50 100 150 200 250 10 20 30
Bir camide namaza gelen kişilerin sayısı ile cami için toplanan paralara ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre bir namaz çıkışı 1500 TL toplandığına göre camiye kaç kişi gelmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Boyanan alan (m2) Boya mik. (kg) 2 4 6 50 100 150 0
Bir boyanın kütlesi ile boyanabilecek bir bölgenin alanına ait grafik yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 250 m2 lik bir binayı boyayabilmek kaç kilo boya gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Yatay uzunluğun dikey uzunluğa oranı eğimdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Koordinat sistemindeki bir doğrunun x değeri artarken y değeri de artıyorsa eğim pozitiftir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru A B 2 cm 20 cm
Yukarıdaki AB doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -110 B) 110 C) 10 D) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru F G
Yukarıdaki FG doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 15 B) -15 C) -5 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru 3y = 6x - 4 doğrusal denklemin grafiğinin eğimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru K L x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki KL doğrusunun eğimi kaçtır?
A) -1 B) 0 C) 1 D) Tanımsız Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru d x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
Yukarıdaki d doğrusunun eğimi kaçtır?
A) 34 B) 43 C) -34 D) -43 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Firdevs eğimi 3 olan A noktasından B noktasına , Merve ise eğimi -3 olan C noktasından D noktasına doğru koşmuştur.
A ile B ve C ile D arası yatay uzunluk aynı olduğu ve aynı süre koşulduğuna göre koşuları bittiğinde hangisi daha az yorulmuştur?
A) Firdevs B) Merve Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Grafiği orjinden ve (2a+1,7) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 75 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.