Doğrusal ilişkili iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak değişimi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b bir gerçek sayı olmak üzere, ax + b = y şeklinde eşitlik varsa x ve y değişkenleri arasında doğrusal ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 42 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Tablo:Fidanın yaşına göre boyu
Yaş (x) Boy (y) Sıralı ikili
1 35 (1,35)
2 55 (2,55)
3 75 (3,75)
.. .. ..

Bir fidanın yaşı ile boyu arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15x+20=y B) 20x+15=y C) 20y+15=x D) 15y+20=x Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Tablo:Koşulan saate göre katedilen mesafe
Saat Mesafe Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 24 (2,24)
3 36 (3,36)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun koşulan saat ve alınan mesafe değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Saat B) Mesafe Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Tablo:Satış kütlesine göre kazanılan para
Miktar (x) Tutar (y) Sıralı ikili
1 2 (1,2)
2 4 (2,4)
3 6 (3,6)
.. .. ..

Bir kilogram soğanın 2 TL ye satılmaktadır.Satış miktarı ile kazanılan para arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=2x B) y=2x+2 C) x=2y D) x=2y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Tablo:Limon miktarına göre limonata hacmi
Adet Hacim Sıralı ikili
1 200 (1,200)
2 350 (2,350)
3 250 (3,250)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun limon adedi ve limonata hacmi değişkenlerinden hangisi bağımsız değişkendir?
A) Adet B) Hacim Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Tablo:Günlere göre kumbaradaki para
Gün (x) Kumbaradaki para (y) Sıralı ikili
1 75 (1,75)
2 100 (2,100)
3 125 (3,125)
.. .. ..

Geçen gün ile kumbaradaki para miktarı arasındaki doğrusal ilişkiye ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=25x B) y=25x+50 C) x=25y D) x=25y+50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Tablo:Gidilen yol ile ödenecek para
Yol Ödenecek para Sıralı ikili
1 12 (1,12)
2 15 (2,15)
3 18 (3,18)
.. .. ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun gidilen yol ve ödenecek para değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Yol B) Para Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Tablo:Günlere göre toplam çözülen soru
Gün 1 2 3 ..
Toplam çözülen soru 25 45 65 ..
Sıralı ikili (1,25) (2,45) (3,65) ..

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi aralarında doğrusal ilişki bulunun alınan gün ve çözülmüş soru değişkenlerinden hangisi bağımlı değişkendir?
A) Gün B) Soru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Tablo:Alınan yol tüketilen benzin
Alınan Yol Tüketilen Benzin
1 km 70 mL
2 km 150 mL
3 km 220 mL
4 km 300 mL
.. ..

Bir aracın aldığı yol ile tükettiği benzin miktarı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Tablo:Adımdaki çizgi sayısı
Adım Çizgi sayısı
1 8
2 11
3 14
4 17
.. ..

Şekillere göre adım ve çizgisi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre adım ile çizgi sayısı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru
Tablo:Kişi sayısına göre tüketilen su
Kişi sayısı (x) Tüketilen su (y) Sıralı ikili
1 17 (1,17)
2 34 (2,34)
3 51 (3,51)
4 68 (4,68)
.. .. ..

Bir apartmandaki dairelerde doğrusal ilişkili tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre bu doğrusal ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) y=17x B) y=15x+2 C) x=17y D) x=15y+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Tablo:Saate göre alınan yol
Saat Alınan Yol
1 80 km
2 170 km
3 250 km
4 340 km
.. ..

Adem'in bugün arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Tablo:Satış miktarına göre kar
Satış miktarı Kâr
50 TL 5 TL
100 TL 10 TL
150 TL 15 TL
200 TL 20 TL
.. ..

Yukarıdaki tabloda yapılan satışa bağlı olarak elde edilen kâr miktarları yazılıdır.
Bu tabloya göre kâr ile satış miktarı arasında doğrusal ilişki var mıdır?
A) Vardır B) Yoktur Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.