Eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayıya bölünürse ( sıfır hariç ) eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 326 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 9 = ? + 7 eşitliğinde eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir? A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 152 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru ? 8 = 25
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 8 ile çarpma B) 8 ile bölme C) 25 ile çarpma D) 25 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 164 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 9 - ? = 17
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 9 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 9 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 17 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 17 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 136 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ? 6 = 8
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ? ile bölme ve 6 ile çarpma B) ? ile bölme ve 8 ile çarpma C) ? ile çarpma ve 6 ile bölme D) ? ile çarpma ve 8 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 157 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ? - (-1) = (-10) - (-3)
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -6 B) -8 C) 8 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3 = 2x denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 = x - 2y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Fırındaki ekmeklerden 50 tanesinin satılmasında sonra 160 ekmek kalması durumunda fırındaki başlangıçtaki ekmek miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+160=50 B) x-160=50 C) x+50=160 D) x-50=160 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 16 + x = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3x - 3 = 24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 2.(x - 5) = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 2x + 7 = 4x - 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 2x + 5 + 3x + 2 = 32 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 5.(x + 1) - 2.(x + 2) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru =bilinmeyen =150 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Süleyman üç günde toplam 17 km koşmuştur.Salı günü Pazartesi gününün 3 katı , Çarşamba günü ise Pazartesi gününün 2 katından 1 km eksik koşmuştur.
Buna göre Süleyman Çarşamba günü kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Balıkçı Bekir üç günde toplam 84 kg balık tuttu.Hergün bir önceki günün iki katı kadar balık tutan Bekir 3.günde kaç kg balık tutmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğun 2 katından 3 cm fazladır.
Bu kare ile eşkenar üçgenin toplam çevre uzunlukları 67 cm olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.