Eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayıya bölünürse ( sıfır hariç ) eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 9 = ? + 7 eşitliğinde eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir? A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru ? 8 = 25
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 8 ile çarpma B) 8 ile bölme C) 25 ile çarpma D) 25 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 9 - ? = 17
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 9 ile çıkarma ve (-1)'e bölme B) 9 ile toplama ve (-1)'e bölme C) 17 ile çıkarma ve (-1)'e bölme D) 17 ile çıkarma ve (-1)'e bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru ? 6 = 8
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ? ile bölme ve 6 ile çarpma B) ? ile bölme ve 8 ile çarpma C) ? ile çarpma ve 6 ile bölme D) ? ile çarpma ve 8 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru ? - (-1) = (-10) - (-3)
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -9 B) -8 C) 8 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 3 = 2x denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 7 = x - 2y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Fırındaki ekmeklerden 50 tanesinin satılmasında sonra 160 ekmek kalması durumunda fırındaki başlangıçtaki ekmek miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+160=50 B) x-160=50 C) x+50=160 D) x-50=160 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 16 + x = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 3x - 3 = 24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 2.(x - 5) = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 2x + 7 = 4x - 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru 2x + 5 + 3x + 2 = 32 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 5.(x + 1) - 2.(x + 2) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru =bilinmeyen =150 gr
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Süleyman üç günde toplam 17 km koşmuştur.Salı günü Pazartesi gününün 3 katı , Çarşamba günü ise Pazartesi gününün 2 katından 1 km eksik koşmuştur.
Buna göre Süleyman Çarşamba günü kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Balıkçı Bekir üç günde toplam 84 kg balık tuttu.Hergün bir önceki günün iki katı kadar balık tutan Bekir 3.günde kaç kg balık tutmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğun 2 katından 3 cm fazladır.
Bu kare ile eşkenar üçgenin toplam çevre uzunlukları 67 cm olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.