Eşitlik ve denklem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir eşitliğin iki tarafı aynı sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 846 doğru , 171 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 + ? = 15
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 3 ile toplama B) 3 ile çıkarma C) 15 ile toplama D) 15 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 306 doğru , 525 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 9 = - 7
Yukarıdaki eşitliğin korunarak yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 7 ile toplama B) 7 ile çıkarma C) 9 ile toplama D) 9 ile çıkarma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 334 doğru , 550 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5.? = 12
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 5 ile çarpma B) 5 ile bölme C) 12 ile çarpma D) 12 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ? 8 = 25
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlem nedir?
A) 8 ile çarpma B) 8 ile bölme C) 25 ile çarpma D) 25 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 270 doğru , 359 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 26 = 9 - ?
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 9 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 9 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 26 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 26 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 246 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7 - ? = 23
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) 7 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma B) 7 ile toplama ve (-1) ile çarpma C) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma D) 23 ile çıkarma ve (-1) ile çarpma Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 265 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ? 6 = 8
Yukarıdaki eşitliğin korunarak ? yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir?
A) ? ile bölme ve 6 ile çarpma B) ? ile bölme ve 8 ile çarpma C) ? ile çarpma ve 6 ile bölme D) ? ile çarpma ve 8 ile bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 339 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 8 - ? = 11 - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -17 B) -1 C) 1 D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru ? - (-1) = (-10) - (-3)
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -6 B) -8 C) 8 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3 - (-2) = ? - 2
Yukarıdaki eşitliğin korunması için ? yerine yazılması gereken sayı kaçtır?
A) -3 B) -7 C) 7 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir denklemdeki bilinmeyenin üssü denklemin derecesidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 178 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 3 = 2x denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 240 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 19 = 3x + 1 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 245 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 7 - x2 = 10 denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 86 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5 = 2x + y denklemi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Çevresinin uzunluğu 27 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+3=27 B) x-3=27 C) 3.x = 27 D) x3 = 27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 144 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir çiftlikte koyunlardan 200 fazla olan tavukların sayısı 250 dir.
Bu durumda koyun sayısını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 250-x=200 B) x-250=200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 174 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Fırındaki ekmeklerden 50 tanesinin satılmasında sonra 160 ekmek kalması durumunda fırındaki başlangıçtaki ekmek miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+160=50 B) x-160=50 C) x+50=160 D) x-50=160 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Çevresinin uzunluğu 32 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+4=32 B) x-4=32 C) 4.x=32 D) x4=32 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Kitaptaki sorulardan 120 tanesinin çözülmesi sonucunda çözülmemiş 750 sorunun kalması durumunda kitaptaki soru miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) x+750=120 B) x-750=120 C) x+120=750 D) x-120=750 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 131 doğru , 169 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir filmin 38 dakikası seyredilmiş ve filmin kalan süresinin 67 dakika olduğu görülmüştür.
Bu durumda filmin süresini bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x+38=67 B) x-38=67 C) x+67=38 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 152 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 16 + x = 25 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 3x - 3 = 24 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 141 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 3.(x + 7) = 48 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 2.(x - 5) = 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 4x - 1 = 3x + 6 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 91 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 2x + 7 = 4x - 3 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 2x + 5 + 3x + 2 = 32 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 4x + 3 - 2x + 4 = 19 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 128 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 5.(x + 1) - 2.(x + 2) = 16 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 4.(x + 3) - 2.(x - 5) = 28 olduğuna göre x kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 134 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Zeynep iki tişört ve bir ayakkabı almıştır.Ayakkabının fiyatı tişörtün 3 katıdır.Aldıkları için 150 TL ödeme yapan Zeynep'in aldığı tişört kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Ahmet'in yaşı 1 babasının yaşı ise 29 dur.Kaç sene sonra babasının yaşı Ahmet'in yaşının 5 katı olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Ardışık üç sayının toplamı 33 olduğuna göre bu sayılardan en küçük olan kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Ebrar son üç haftada kumbarasına toplam 90 TL para atmıştır.2. hafta ilk haftadan 10 TL fazla , 3. hafta ise ilk haftanın iki katı para attığına göre ilk hafta ne kadar para atmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Süleyman üç günde toplam 17 km koşmuştur.Salı günü Pazartesi gününün 3 katı , Çarşamba günü ise Pazartesi gününün 2 katından 1 km eksik koşmuştur.
Buna göre Süleyman Çarşamba günü kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Balıkçı Bekir üç günde toplam 84 kg balık tuttu.Hergün bir önceki günün iki katı kadar balık tutan Bekir 3.günde kaç kg balık tutmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir karenin bir kenarının uzunluğu bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğun 2 katından 3 cm fazladır.
Bu kare ile eşkenar üçgenin toplam çevre uzunlukları 67 cm olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru eşitlik ve denklem soruları 33. sorusunun resmi
Yukarıdaki terazi dengede olduğuna göre kaç gramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 109 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.