Eşitsizlik çözme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşitsizliğin iki tarafı da aynı sayı ile toplandığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 21 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Eşitsizliğin iki tarafı da pozitif sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru x + 2 < 3 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru x - 3 ≤ 2 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2x ≥ 6 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x 2 > 4 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru x 2 < 4 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru -3x ≥ -9 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru -x 2 < -6 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 2x - 1 < 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3x + 2 2 < 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 3 - x 2 ≥ -1 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 16 - 2x ≥ 3x + 1 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (3x-2) , küçük olanın yaşı ise (2x+2) olduğunda x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 ≤ x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en fazla kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+2) ve (2x+3) cm dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az 100 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Yaşları 15 den küçük 4 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 ar gün tutamamış ve her biri en az 20 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.