Eşitsizlik çözme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşitsizliğin iki tarafıda aynı sayı ile toplandığında eşitsizlik yön değiştirmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Eşitsizliğin iki tarafıda pozitif sayıya bölündüğünde eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru x + 2 < 3 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru x - 3 ≤ 2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 2x ≥ 6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru x 2 > 4 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru x 2 < 4 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru -3x ≥ -9 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru -x 2 < -6 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 2x - 1 < 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 3x + 2 2 < 7 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 3 - x 2 ≥ -1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru 16 - 2x ≥ 3x + 1 eşitsizliğinde x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (3x-2) , küçük olanın yaşı ise (2x+2) olduğunda x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,58 ≤ x ≤ 3,75 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en fazla kaç TL ( tam sayı değeri ) ödemiştir?
Soruyu cevapla

16. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+2) ve (2x+3) cm'dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en az 100 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en az kaç cm olabilir?
Soruyu cevapla

17. soru Yaşları 15'den küçük 4 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30'ar gün tutamamış ve her biri en az 20 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en az kaç olabilir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları