Eşitsizlik çözme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru x + 2 ≤ 3 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x - 3 < 2 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 2x ≤ 6 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru -3x > -9 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru x 2 ≤ 4 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

6. soru 2x - 3 ≤ 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 2x - 1 > 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

8. soru 2x - 4 2 ≤ 5 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

9. soru 3 - x 2 ≤ -1 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 16 - 2x < x + 1 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (4x-1) , küçük olanın yaşı ise (3x+2) olduğunda x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

12. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x < 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en fazla kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+3) ve (2x+1) cm dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla 50 cm olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

14. soru Yaşları 15 den küçük 4 kardeş Ramazan ayında kendi istekleri ile oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 ar gün tutamamış ve her biri en az 20 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre kardeşlerin toplam tuttukları oruç sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.