Eşitsizlik içeren günlük hayat durum testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Normal okullarda 1.sınıfa kayıt olabilmek için öğrenci en az 5 yaşında olmalıdır.
Kayıt olabilmeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Seçimlerde oy kullanma şartının yaş ≥ 18 olduğu bir ülkede oy kullanmak isteyen 18 yaşındaki Hasan oy kullanabilir mi? A) Kullanamaz B) Kullanabilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

3. soru Bir tartı en fazla 50 kg kütlesindeki cisimleri tartar.
Tartılabilecek kütlelere ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

4. soru Hız ≤ 90 km olduğu zaman ceza kesilmiyorsa , saate 90 km hızla giden araca ceza kesilir mi? A) Kesilmez B) Kesilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

5. soru Bir kargo aracı 50 kg dan daha az yükle dağıtıma çıkmaz.
Dağıtıma çıkmayacak kütleye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Lunaparktaki dönme dolabın çalıştırılma şartı kişi sayısı < 30 olduğuna göre dönme dolaba 30 kişi binmişse dönme dolap çalıştırılır mı? A) Çalıştırılmaz B) Çalıştırılır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir tartı en az 10 kg kütlesindeki cisimleri tartar.
Tartılabilecek kütlelere ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 10 B) x > 10 C) x ≤ 10 D) x ≥ 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Yaş > 18 olduğu zaman kişi oy kullanabiliyorsa 18 yaşındaki Bünyamin oy kullanabilir mi? A) Kullanamaz B) Kullanabilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

9. soru Yaş > 5 olduğu zaman öğrenci 1.sınıfa kayıt olabiliyorsa 5 yaşındaki Hüseyin 1.sınıfa kayıt olabilir mi? A) Olamaz B) Olabilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

10. soru 🏃
Maratona hazırlanan Yahya 4 gün boyunca günlük en az 5 , en fazla 10 km koşmuştur.
Yahya'nın dört gün sonunda toplam koştuğu mesafeyi gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 ≥ 4x ≥ 5 B) 40 > x > 20 C) 40 ≥ x ≥ 20 D) 10 ≥ x ≥ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir marketteki 750 gramlık un paketinin üstünde 20 gr yazısı vardır.
Buna göre un paketinin kütlesini belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 730 < x < 770 B) 730 > x > 770 C) 730 ≤ x ≤ 770 D) 730 ≥ x ≥ 770 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Yaşları 15 den küçük 3 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
Hiçbiri 30 gün tutamamış ve her biri en az 10 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 3 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 ≤ x ≤ 87 B) 30 ≤ x ≤ 90 C) 30 ≤ x < 87 D) 30 ≤ x < 90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.