Eşitsizlikler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM

8. sınıf eşitsizlikler ,

- TESTLER

8. sınıf : Eşitsizlikler soruları , Eşitsizlikler testi , 8. sınıf eşitsizlikler soruları , 8. sınıf eşitsizlikler testi , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler soruları , Birinci dereceden bir bilinmeyeli eşitsizlikler testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum testi , Eşitsizlik içeren günlük hayat durum soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme soruları , Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme testi , Eşitsizlik çözme soruları , Eşitsizlik çözme testi , Eşitsizlikler soruları 1 , Eşitsizlikler testi 1 , Eşitsizlikler testi 2 , Eşitsizlikler testi 3

- KAZANIM

- 8.sınıf Eşitsizlikler

  1. Terimler veya kavramlar: büyük veya eşit, küçük veya eşit, eşitsizlik Semboller: ≥, ≤
  2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.Örneğin “Anaokuluna en az 3 yaşında olan çocuklar kabul ediliyor.”ifadesinde çocukların yaşı x ile temsil edildiğinde, eşitsizlik x ≥ 3 olarak belirtilebilir.
  3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.x ≥ -1, -3 ≤ t < 7, a < 1 gibi durumlar inceletilir.
  4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
    1. En çok iki işlem gerektiren eşitsizlikler seçilir.
    2. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizliğin yön değiştireceğinin fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.