Eşitsizlikler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ≤ sembolü büyük veya eşit sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru x bir tam sayı ve x ≥ 21 olduğuna göre x yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Normal okullarda 1.sınıfa 5 yaşından büyükler kabul edilir.
Kabul edilen yaşlara ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 5 B) x > 5 C) x ≤ 5 D) x ≥ 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Seçimler 18 yaşından küçükler oy kullanamaz.
Oy kullanamayacak yaşlara ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 18 B) x > 18 C) x ≤ 18 D) x ≥ 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tartıda tartılamama şartının kütle ≤ 10 olduğu bir tartıda 10 kg kütlesindeki koli tartılabilir mi? A) Tartılamaz B) Tartılabilir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir otoyolda en az hız saatte 50 km dir.
Yapılabilecek hızı gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x < 50 B) x > 50 C) x ≤ 50 D) x ≥ 50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3 fazlası 4 e eşit veya büyük ve 24 e eşit veya küçük gerçek sayılar.
Yukarıdaki ifadeye ait eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 ≤ x < 24 B) 4 < x+4 ≤ 24 C) 4 < x+3 ≤ 24 D) 4 ≤ x+3 ≤ 24 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru cevap verilmiştir.

8. soru
Terazinin solunda 45 kg ağırlığında bir cisim vardır.
Sağ tarafında ise 10 kg ağırlığında bir cisim ve her biri eşit kütlede 5 tane cisim vardır.
Sol tarafdaki cismin sağdaki cisimlerden daha ağır olduğu tespit edildiğine göre bu durumu belirten eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 < 5x + 10 B) 45 > 5x + 10 C) 45 ≤ 5x + 10 D) 45 ≥ 5x + 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Bir eşitsizliğin yukarıdaki gibi gösteriminde -2 sayısı eşitsizliğe dahil midir?
A) Dahildir B) Dahil değildir C) Bilinemez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 0 B) x < 0 C) x ≤ 0 D) x ≥ 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x > 3 B) x < 3 C) x ≤ 3 D) x ≥ 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 > x > 4 B) -6 < x < 4 C) -6 ≤ x ≤ 4 D) -6 ≥ x ≥ 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Sayı doğrusunda gösterimi yukarıdaki gibi olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) -6 < x < 4 B) -6 < x ≤ 4 C) -6 ≤ x < 4 D) -6 ≤ x ≤ 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru En az -2 olan ve 4 ten küçük gerçek sayılara ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) -6-5-4-3-2-10123456 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 90 dakikalık bir filmden en çabuk çıkan filmi 20 dakika izleyebilmiştir.
Filmi sonuna kadar izleyen olmadığına göre , izleyenlerin izleme sürelerine ait eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2090 B) C) D) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eşitsizliğin iki tarafı da pozitif sayı ile çarpıldığında eşitsizlik yön değiştirir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru x - 3 > 2 eşitsizliğinde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru -3x ≤ -9 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 2x + 1 < 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 3x + 2 2 ≥ 7 eşitsizliğinde x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 2 - x 3 > -2 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 16 - 2x ≤ x + 1 eşitsizliğinde x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru İki kardeşten büyük olanın yaşı (3x-4) , küçük olanın yaşı ise (2x+1) olduğunda x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 2017 yılı Ocak ayında 1 Euro'nun satış fiyatı ( x ) 3,65 ≤ x ≤ 3,85 TL aralığındadır.
Buna göre bu ayda 100 Euro almış olan Firdevs en az kaç TL ödemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları pozitif tam sayı olmak üzere (x+2) ve (2x+3) cm dir.
Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 100 cm den küçük olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı en fazla kaç cm olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Yaşları 15 den küçük 2 kardeş Ramazan ayında oruç tutmuşlardır.
İkiside 30 ar gün tutamamış ve ikisi de en az 10 gün oruç tutmuşlardır.
Buna göre 2 kardeşin toplam tuttukları oruç sayısı en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.