Eşkenar dörtgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenarlarının uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

5. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

6. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) Ç ve E C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. m(BEA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

9. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |AB|=|BC| B) |BC|=|DC| C) |AE|=|EC| D) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et

10. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) m(DEA)=m(DEC) B) m(DCE)=m(BCE) C) m(BEA)=m(DEC) D) m(EDA)=m(EAB) Cevabını kontrol et

11. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ABÇC dörtgeni eşkenar dörtgen , ÇEDB dörtgeni ise bir karedir.
m(DAB)=13o olduğuna göre m(ÇCB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.