Eşkenar dörtgen soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Eşkenar dörtgenin tüm kenarlarının uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 115 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 100 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 96 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) F ve Ç B) F ve D C) G ve Ç D) G ve D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) Ç ve E C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir. m(BEA) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |AB|=|BC| B) |BC|=|DC| C) |AE|=|EC| D) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) m(DEA)=m(DEC) B) m(DCE)=m(BCE) C) m(BEA)=m(DEC) D) m(EDA)=m(EAB) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki ABÇC dörtgeni eşkenar dörtgen , ÇEDB dörtgeni ise bir karedir.
m(DAB)=13o olduğuna göre m(ÇCB) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.