Eşlik benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ~ sembolü benzerlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları farklı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Eş çokgenler aynı zamanda benzerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olmayan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Cevabını kontrol et

7. soru A B C 61o G H I 48o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(H) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

8. soru Eş olan iki üçgenin eş açıları D ≅ A , E ≅ B , F ≅ C şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli doğrudur?
A) EFD ≅ ABC B) DEF ≅ ABC C) DEF ≅ BCA D) FDE ≅ ABC Cevabını kontrol et

9. soru A B C D
ABCD dikdörtgeninden [AC] ile iki üçgen oluşturulmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) BAC ≅ DCA B) BCA ≅ DCA C) BCA ≅ ADC D) BAC ≅ DAC Cevabını kontrol et

10. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

11. soru a b c d e f g h k
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) d ile g C) b ile h D) c ile k Cevabını kontrol et

12. soru ABC ~ KLM ve m(A)=m(B) =75o olduğuna göre m(M) kaç derecedir? Cevabını kontrol et

13. soru A B C F G H 20 cm 5x cm (6x+2) cm 12 cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

14. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OE|=4 birim, |OB|=10 birim olduğuna göre |AO| kaç birimdir.
A) 23 B) 25 C) 33 D) 35 Cevabını kontrol et

15. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile de en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et

16. soru A B C D 9 cm 15 cm
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=15 cm , |BC|=9 cm olduğuna göre |AB|+|DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

17. soru 10 cm 2 cm
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

18. soru 5 cm 6 cm 7 cm 7,5 cm 9 cm 10,5 cm
Karşılıklı açıları eş olan yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 34 C) 45 D) 56 Cevabını kontrol et

19. soru
Yukarıdaki iki üçgenin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 Cevabını kontrol et

20. soru A B C D E F G H K L M N
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ile 12 benzerlik oranında dikdörtgen çizebilmek için hangi dört nokta seçilmelidir?
A) G,M,N,H B) M,E,F,N C) G,E,F,H D) H,L,K,F Cevabını kontrol et

21. soru ABC ve DEF üçgenlerinin benzerlik oranı 35dir.
ABC üçgeninin çevresi 27 cm ve |DE|=18 cm , |EF|=15 cm olduğuna göre |DF| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

22. soru A B C D E F 4 cm 12 cm
Yukarıdaki AEFD ile DABC dikdörtgenleri benzerdir.
|DF|=4 cm ve |FC|=12 cm olduğuna göre DABC dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

23. soru Kenar uzunlukları 8 cm ile 10 cm olan dikdörtgen ile kısa kenar uzunluğu 12 cm ve uzun kenar uzunluğu 5x cm olan dikdörtgen benzerdir.
Buna göre x kaçtır?
Cevabını kontrol et

24. soru ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları a cm ve b cm'dir.KLMN dikdörtgeninin kenar uzunlukları ABCD dikdörtgeninin kenar uzunluklarından %20 fazladır.
Bu iki dikdörtgenin benzerlik oranı ab olduğuna göre a+b'nin en küçük değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

25. soru T P R S 3 cm 6 cm
Yukarıdaki RST üçgeninde |RP|⏊|TS|,|TP|=3 cm,|RP|=6 cm'dir.
TRP ~ RSP olduğuna göre |RS|=bcm olduğuna göre b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.