Eşlik benzerlik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ~ sembolü benzerlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Eş çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları farklı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

3. soru Eş çokgenler aynı zamanda benzerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

4. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olmayan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C 61o G H I 48o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(H) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Eş olan iki üçgenin eş açıları D ≅ A , E ≅ B , F ≅ C şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli doğrudur?
A) EFD ≅ ABC B) DEF ≅ ABC C) DEF ≅ BCA D) FDE ≅ ABC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D
ABCD dikdörtgeninden [AC] ile iki üçgen oluşturulmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) BAC ≅ DCA B) BCA ≅ DCA C) BCA ≅ ADC D) BAC ≅ DAC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

11. soru a b c d e f g h k
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) d ile g C) b ile h D) c ile k Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru A B C F G H 20 cm 5x cm (6x+2) cm 12 cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

13. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OE|=4 birim, |OB|=10 birim olduğuna göre |AO| kaç birimdir.
A) 23 B) 25 C) 33 D) 35 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile toplam en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A B C D 9 cm 15 cm
Yukarıdaki şekilde BDA ≅ DBC [DB] ⟘ [BC]'dir.
|DC|=15 cm , |BC|=9 cm olduğuna göre |AB|+|DB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.