Eşlik benzerlik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru ~ sembolü eşlik sembolüdür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Benzer çokgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları orantılıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

3. soru Eş çokgenlerde karşılıklı açı ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki iki çokgene göre ABCD ≅ EHGF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ≅ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

6. soru
Yukarıdaki şekil ile eş olan şekil hangisidir?
A) B) C) D) Cevabını kontrol et

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C 72o G H I 52o
ABC ≅ GHI olduğuna göre m(G) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Eş olan iki üçgenin eş açıları K ≅ P , L ≅ R , M ≅ S şeklindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yazım şekli doğrudur?
A) LMK ≅ PRS B) KLM ≅ RPS C) KLM ≅ PRS D) MLK ≅ PSR Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru A B C D E
ABCD dikdörtgenin [AC] ve [BD] köşegenleri ile oluşan üçgenlerle alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) AED ≅ CEB B) AEB ≅ DEC C) AED ≅ DEC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F
Yukarıdaki iki üçgene göre ABC ~ DEF ifadesi doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru a b c d e f g h
Yukarıdaki çokgenlerden hangi ikisi benzerdir?
A) a ile f B) a ile e C) b ile h D) c ile g Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru A B C F G H 15 cm 12 cm (4x+3) cm (3x+1) cm
ABC ≅ FHG olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru A O E B C y x
Koordinat sisteminde bulunan AOE ≅ ECB ve |OA|= 25 birim, |BE|=6 birim olduğuna göre |EC| kaç birimdir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru
Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şeklin eş olabilmeleri için iki şekile toplam en az kaç birim kare eklenmelidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 15 cm 3 cm
Yukarıdaki eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevresi kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.