En çok üç işlemli dört işlem içeren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ahmet 2018 yılında 270 günde her gün 10 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 250 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018 de sadece 98 gün hergün eşit sayıda olmak üzere mmeal okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🏃
Zekeriya 2018 de 140 gün koşmuş ve koştuğu her günde 6 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018 de Zekeriya'dan 60 km daha fazla koşmuştur.Davut 2018 de koştuğu günlerde her gün 5 km koştuğuna göre 2018 de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Yusuf ile Salih'in toplam kütlesi 73 kg dır.Yusuf Salih'in kütlesinin 2 katından 10 kg fazla olduğuna göre Salih kaç kilodur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2550 öğrenci olan okul bir gezi hazırlamıştır.54 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 2000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona tam dolu şekilde koyup paketlenecektir.Paketleme sonunda paketlenmeyen kaç yumurta kalmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 7 kontör alınmakta ve başka kontür alınmadan görüşme bitmektedir.Pazartesi telefonunda 110 kontörü olan Elif Salı günü arkadaşını aramak istemiş ama arayamamıştır.Buna göre Elif'in telefonunda kaç kontör vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde sekizer tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından altı daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 29 siyah kalem kutusu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 16 kitap vardır.Diğer altı rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 9 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir su deposundaki suyun yarısı ile herbiri 3 L alan 9 şişe tamamen doldurulmuştur.Buna göre su doldurmadan önce depoda kaç L su vardı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru cevap verilmiştir.

10. soru İlyas bu hafta herbirinde eşit sayıda soru olan 28 matematik testindeki toplam 420 soruyu çözdü.Bunun dışında herbirinde bir matematik testindeki soru sayısından 3 daha az soru bulunan Türkçe testlerinden 19 tane çözdü.
Buna göre İlyas bu hafta kaç Türkçe sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir el arabası ile 75 kg yük taşıyabilen Musa 3560 kg yükü taşıyabilmek için en az kaç sefer taşıma yapmalıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Alanı 1400 m2 olan bir tarlanın alanı 825 m2 olan bir kısmına domates ekildi.Tarlanın geri kalan kısmı her birinin alanı 75 m2 olacak şekilde ayrılarak başka ürünler ekilecektir.Buna göre tarlaya domastes dışında en çok kaç farklı ürün ekilebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Kütlesi 120 kg olan şeker her biri 2 , 3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en az kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 24 daire olan bir apartmandaki aylık aidat 24 TL dir.Apartman hesabında 13 967 TL varken yönetici topladığı bir aylık aidatları hesaba yatırmış ve hesapta 14 375 TL olmuştur.Buna kaç daire aidat vermemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

15. soru Üç kardeş ortaklaşa para toplayarak annelerine 238 TL lik bir hediye almışlardır.Mümin 27 TL , Mümine Mümin'in 3 katı para vermiştir.Geri kalanını veren Elif ne kadar para vermiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Aşçı bir kilosu 48 TL olan etten almış ve bunun için 1104 TL ödemiştir.Et dışında aldığı etin kütlesinin 3 katı kadar portakal almıştır.Portakalın kilosu 2 TL olduğuna göre alınan portakal için kaç TL ödeme yapmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 15 230 kg yük olan bir kamyonda 6243 kg meyve , meyve kütlesinden 1968 kg daha az sebze vardır.Yükün geri kalanı un olduğuna göre kamyondaki unun kütlesi kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

18. soru İlyas Mart ayında 118 İngilizce sorusu , İngilizce sorularının 3 katından 47 eksik Türkçe sorusu ve Türkçe sorularından 97 daha fazla matematik sorusu çözmüştür.
Buna göre İlyas Mart ayında kaç tane matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Okulun basket takımındaki Yakup her maçta aynı sayı olmak üzere 17 maçta toplam 425 sayı atmıştır.
Yahya ise her maçta aynı sayı olmak üzere 13 maçta 273 sayı atmıştır.
Buna göre son maçta ikisi de oynayan Yakup , Davut'tan kaç sayı fazla atmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

20. soru Tarladaki 58 portakal ağacının herbirinden 86 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 642 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 82 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru Elif'in kumbarasında 1328 TL para vardır.Bunların 263 TL si madeni paradır.Kumbarada 149 tane 5 TL lik banknot vardır.Buna göre kumbaradaki geri kalan paralar kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir pastane tanesini 21 TL ye sattığı keklerin satışından toplam 1029 TL elde etmiştir.Satılan keklerden 48 daha fazla sayıdaki aynı böreklerin satışından ise toplam 582 TL elde etmiştir.
Buna göre böreklerin bir tanesi kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir kırtasiyede 10 923 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısından 1548 daha az kurşun kalem 25 kolidedir.Kolilerin herbirinde 25 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 223 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 50 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir kuruyemişçi 9687 gram karışık kuruyemişi en fazla 95 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 25 250 B) 25 500 C) 25 750 D) 26 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.