Geometride temel kavramlar

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

3. sınıf geometri kavramları , 4. sınıf açı ,

- TEST SAYFA ADLARI

3. sınıf : 3. sınıf geometride temel kavramlar soruları , Doğrunun konumu testi , 3. sınıf geometride temel kavramlar testi

4. sınıf : 4. sınıf geometride temel kavramlar soruları , 4. sınıf açı testi , Açı ölçme soruları

- KAZANIM

- 3.sınıf Geometride Temel Kavramlar

 1. Terimler veya kavramlar: nokta, doğru, ışın, doğru parçası, açı
 2. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
 3. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.Doğruyu ve ışını tasvir eder, açıya çevresinden örnekler verir.
 4. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerineörnekler vererek çizimlerini yapar.

- 4.sınıf Geometride Temel Kavramlar

 1. Terimler veya kavramlar: düzlem, dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı
 2. Düzlemi tanır ve örneklendirir.
 3. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.
 4. Açıları, standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklar.
 5. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
  1. Dik açı referans alınarak karşılaştırma yapılır.
  2. Geniş açı modelleri incelenirken doğru açıdan büyük olmamalarına dikkat edilir.
 6. Standart açı ölçme araçları kullanarak ölçüsü verilen açıyı oluşturur.
  1. Açı ölçmeye yarayan araçların (iletki, gönye vb.) yardımıyla açının, bir ışının başlangıç noktası etrafında döndürülmesi ile oluştuğu fark ettirilir.
  2. Aynı ölçüye sahip açıların duruşlarındaki farklılığın, açının ölçüsünde etkili olmadığı vurgulanır.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.