Geometrik örüntüler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIMLARI

Geometrik örüntü , 2. sınıf geometrik örüntü ,

- TESTLER

1. sınıf : 1. sınıf geometrik örüntü testi , 1. sınıf geometrik örüntü testi 2 , 1. sınıf geometrik örüntü testi 3 , 1. sınıf geometrik örüntü soruları

2. sınıf : 2. sınıf geometrik örüntü soruları , 2. sınıf geometrik örüntü soruları 2 , 2. sınıf geometrik örüntü testi

3. sınıf : Süsleme soruları

- KAZANIM

- 1.sınıf Geometrik Örüntüler

  1. Terimler veya kavramlar: örüntü
  2. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar.Seçilen geometrik cisim ya da şekillerin sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilir.
  3. En çok üç ögesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle oluşturur.

- 2.sınıf Geometrik Örüntüler

  1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
    1. En çok dört ögeli örüntüler üzerinde çalışılır.
    2. Farklı konumlandırılmış şekiller içeren örüntülere de yer verilir.
  2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

- 3.sınıf Geometrik Örüntüler

  1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.Birimi üçgen, kare, dikdörtgen olan şekil modelleri kullanılır.