Geometrik cisimler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIMLARI

5. sınıf geometrik cisimler , 6. sınıf geometrik cisimler , 8. sınıf geometrik cisimler ,

- TESTLER

5. sınıf : Dikdörtgenler prizması testi , Dikdörtgenler prizması soruları , 5. sınıf geometrik cisimler soruları , 5. sınıf dikdörtgenler prizması testi , 5. sınıf dikdörtgenler prizması soruları , Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama soruları , Dikdörtgenler prizması yüzey alanı hesaplama testi , Dikdörtgenler prizması yüzey açınımı testi , Dikdörtgenler prizması yüzey açınımı soruları , 5. sınıf geometrik cisimler testi

6. sınıf : 6. sınıf geometrik cisimler testi , 6. sınıf geometrik cisimler soruları , Hacim ile ilgili problemler , Hacim problemleri , Dikdörtgenler prizması hacmi soruları , Dikdörtgenler prizması hacmi testi , Birimküp sayarak hacim hesaplama testi , Birimküp sayarak hacim hesaplama soruları , Hacim ölçme birim dönüşüm testi , Hacim ölçme birim dönüşüm soruları , 6. sınıf geometrik cisimler soruları 1 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 1 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 2 , 6. sınıf geometrik cisimler testi 3

8. sınıf : 8. sınıf geometrik cisimler soruları , 8. sınıf geometrik cisimler testi , Dik prizma soruları , Dik prizma testi , Dik dairesel silindir soruları , Dik dairesel silindir testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı soruları , Dik dairesel silindir yüzey alanı testi , Dik dairesel silindir hacim soruları , Dik dairesel silindir hacim testi , Dik dairesel silindir yüzey alanı hacim problemleri , Dik piramit soruları , Dik piramit testi , Dik koni soruları , Dik koni testi , Geometrik cisimler soruları , Geometrik cisimler testi , Geometrik cisimler testi 2 , Geometrik cisimler testi 3 , Geometrik cisimler testi 4 , Geometrik cisimler testi 5 , Geometrik cisimler testi 6 , Geometrik cisimler testi 7 , Geometrik cisimler testi 8

- KAZANIM

- 5.sınıf Geometrik Cisimler

 1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler. Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.
 2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.
  1. Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.
  2. Somut modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
  3. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir. Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.
 3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

- 6.sınıf Geometrik Cisimler

 1. Terimler: birimküp, hacim, metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp Semboller: m³, dm³, cm³, mm³
 2. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
  1. Öğrencilerin hacmi ölçmeye yönelik stratejiler geliştirmesine fırsat verilir. Örneğin birimküpler sayılırken oluşan tabakalarda kaçar tane birimküp olduğuna ve toplam kaç tabaka bulunduğuna dikkat çekilir.
  2. Hacmi anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Hacmin, herhangi bir cismin boşlukta kapladığı yer olduğu vurgulanır.
 3. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
  1. Kare prizma ve küpün, dikdörtgenler prizmasının özel bir hâli olduğu dikkate alınır.
  2. Hacim bağıntısının oluşturulması modeller yardımıyla yapılır.
  3. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip, prizma olmayan farklı yapılar oluşturmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 4. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.Hacim ölçme birimleri m³, dm³, cm³ ve mm³ ile sınırlandırılır.
 5. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.Bilgi ve iletişim teknolojilerinden, örneğin üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.
 6. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.

- 8.sınıf Geometrik Cisimler

 1. Terimler veya kavramlar: taban, yükseklik, yüzey alanı, piramit, silindir, prizma
 2. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 3. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 4. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 5. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  3. Dik dairesel silindirin hacmini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
  4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını dik prizmanın hacim bağıntısı ile ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 6. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
 7. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
  1. Somut modellerle çalışmalara yer verilir.
  2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.