Geometrik cisimler ve şekiller

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

Geometrik şekiller , 2. sınıf geometrik şekiller , 2. sınıf geometrik cisimler , 3. sınıf geometrik şekiller , 3. sınıf geometrik cisimler , Noktalı kareli izometrik kağıtlar , 4. sınıf geometrik şekiller , 4. sınıf geometrik cisimler , Eş küpler ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf geometrik şekiller testi

2. sınıf : Geometrik şekil kenar köşe testi , 2. sınıf geometrik cisimler soruları , 2. sınıf geometrik cisimler şekiller testi

3. sınıf : 3. sınıf geometrik cisimler şekiller soruları , 3. sınıf geometrik şekiller testi , Köşe yüz ayrıt testi , 3. sınıf geometrik cisimler testi

4. sınıf : 4. sınıf geometrik şekil cisim soruları , 4. sınıf üçgen soruları , Üçgen kare dikdörtgen soruları , 4. sınıf eş küp soruları , Küp açınımı testi , 4. sınıf geometrik şekiller testi

- KAZANIM

- 1.sınıf Geometrik Cisimler ve Şekiller

 1. Terimler veya kavramlar: kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen, çember
 2. Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.
  1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.
  2. Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi tanıma ve adlandırma çalışmaları yapılır.
  3. En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.
  4. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur.
  5. Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler kullanılarak geometrik şekiller modellenir.
 3. Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik şekillerle ilişkilendirir.
  1. Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat edilir.
  2. Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birimküp, pet şişe, kamp çadırı, pinpon topları gibi nesnelerin sınıflama yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.) listelenir.
  3. Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur.
  4. Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri inceletilerek geometrik şekillerle ilişkilendirme çalışmaları yapılır.
  5. Geometrik cisimlerin açınımına girilmez.

- 2.sınıf Geometrik Cisimler ve Şekiller

 1. Terimler veya kavramlar: çember, daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir
 2. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
  1. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberin benzer veya farklı yanları açıklanır.
  2. Verilen bir geometrik şeklin diğer geometrik şekillere benzeyip benzemediğine yönelik çalışmalara yer verilir.
 3. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
  1. Öğrencilerin öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışmaları daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapmaları sağlanır.
  2. Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir.
  3. Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.
 4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
  1. Cisimler biçimsel olarak geometrik özelliklerine değinilmeden tanıtılır.
  2. Günlük hayatta karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, şişe vb.) kullanılır.
 5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
  1. Sınıf seviyesinde tanıtılan şekillere, cisimlere ve bunların özelliklerine ağırlık verilir.
  2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
  3. Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

- 3.sınıf Geometrik Cisimler ve Şekiller

 1. Terimler veya kavramlar: dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, köşegen, ayrıt, yüz, koni
 2. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir.
 3. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
  1. Köşe, yüz ve ayrıt özellikleri bakımından karşılaştırma yapılır.
  2. Küp ve kare prizmanın, dikdörtgen prizmanın özel birer durumu olması özelliğine değinilmez.
 4. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.
  1. Çizim yaparken noktalı, izometrik ve kareli kâğıt kullanılır.
  2. Üçgenin köşegeninin olmadığı fark ettirilir.
 5. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.
  1. Dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen tanıtılır.
  2. Günlük hayattan şekillere örnekler (petek, kapağı açılmış zarf, trafik işaret levhaları vb.) verilir.
  3. Şekiller; noktalı kâğıt, geometri tahtası vb. araçlar üzerinde gösterilir.

- 4.sınıf Geometrik Cisimler ve Şekiller

 1. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir.
 2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
 3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
 4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
 5. İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.