Gerçek sayılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Her rasyonel sayı ondalık gösterim şeklinde yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru a ve b tam sayı ve b≠0 olmak üzere ab şeklinde yazılan sayı ..... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Soruyu cevapla

3. soru Her gerçek sayı bir rasyonel sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru Her tam sayı bir doğal sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru 10 kareköklü ifade bir .... sayıdır.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) rasyonel B) irrasyonel Soruyu cevapla

6. soru a kareköklü ifadesi bir irrasyonel sayıdır.
Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz.
A) 81 B) 90 Soruyu cevapla

7. soru 0,8 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 89 B) 98 Soruyu cevapla

8. soru 0,78 devirli ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7899 B) 9978 C) 7190 D) 9071 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları