Hacim ile ilgili problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın yüksekliği 2,4 m , taban kısa kenarı 0,6 m ve uzun kenarı 1,5 m dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 15 dm , taban kısa kenarı 10 dm ve uzun kenarı 30 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir küp atılmış ve suyun hacmi 4499 desimetreküp olmuştur.
Buna göre kabın içine konulan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Taban alanı 200 dm2 olan 5 pizza kutusu üst üste konulmuştur.Oluşan yapının hacmi 500 dm 3 olduğuna göre bir pizza kutusunun yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir ayrıtının uzunluğu 1,1 cm olan 1000 tane küp şeklindeki şeker içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya konulmuştur.
Buna göre şeker kutusunun hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Yüksekliği 5 m olan bir havuzun 34 ünde 22 500 m3 su vardır.
Bu havuzun tabanına bir tanesinin alanı 2 m2 olan karo döşenecektir.
Bunun için en az kaç tane tane karo gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 10 40 20
Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 40 cm ve 20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 34 ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 200 cm olan küpün ortasından yüksekliği 120 cm , taban kısa kenarı 120 cm ve uzun kenarı 200 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 2 m , taban kısa kenarı 3 m ve uzun kenarı 8 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 2000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 6 cm 6 cm 6 cm 15 cm 15 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 6 cm , 15 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç santimetreküptür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde yüksekliği 4 m , taban kısa kenarı 1 m ve uzun kenarı 3 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 50 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.