İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Çarpma-bölme işlemi B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bölme ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İç içe parantezli ifadelerde önce en içteki parantezden işleme başlanır
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 86 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 18 . ( 123 + 198 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru ( 36 - 17 ) . 33 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 13 . 8 - 5 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 9 + 45 ÷ 3 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ( 36 - 81 ) ÷ 92 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru ( 48 + 57 ) ÷ 7 + 14 . ( 21 - 12 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 45 ÷ 3 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 . [4 . (3 + 2)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 48 ÷ A . 5 = 40 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru ( A - 13 ) . 6 = 54 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru ( 6 + 7 ) . 4a = 832 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru A . 6 - 5 . 3 = 9 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 18 + A ÷ 7 - 5 = 26 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Ahmet bu hafta bir gün 10 sayfa kalan günlerde sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + 8 - 6 B) 10 + 7.8 - 6 C) 10 + 8 - 6.7 D) 10 + 6.8 - 7.6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 🏃
Zekeriya bir koşuda her dakikada 220 metre olmak üzere 17 dakika koştu ve koşması gereken 2260 metre kaldı.
Zekeriya'nın katıldığı koşunun kaç metre olduğunu hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 220 + 17.2260 B) 220.17 + 2260 C) (220 + 2260).17 D) (2260 - 220).17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine üçer tane olacak şekilde verildi ve verilmeyen 4 tane bayrak kaldı.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200.3÷2 - 4 B) 200.3÷2 - 4 C) 200÷2.3 - 4 D) 200÷2.3 + 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 280 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 6 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (280 - 10 ) + 2.6 B) 280 - 2 + 10.6 C) 280 - (10 + 2).6 D) 280 - 10 + 2.6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir marketteki 12 kolinin herbirinde 13 kutu ve her kutuda 6 sarı , 7 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 125 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12.13.6 + 7 + 125 B) 12.13.6 + 7 - 125 C) 12.13.(6 + 7) + 125 D) 12.13.(6 + 7) - 125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 5 ? 4 ? 20 ? 5 = 24 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) - , . , ÷ C) . , + , ÷ D) . , - , ÷ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 2 + 3 . 12 - 6 ÷ 3 işleminin sonucun 58 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 2 + 3 B) 3 . 12 C) 12 - 6 D) 6 ÷ 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.