İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Çarpma-bölme işlemi B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et

2. soru Bölme ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru İç içe parantezli ifadelerde önce en içteki parantezden işleme başlanır
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 18 . ( 123 + 198 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru ( 36 - 17 ) . 33 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru 13 . 8 - 5 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 9 + 45 ÷ 3 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru ( 36 - 81 ) ÷ 92 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru ( 48 + 57 ) ÷ 7 + 14 . ( 21 - 12 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru 45 ÷ 3 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 5 . [4 . (3 + 2)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 48 ÷ A . 5 = 40 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru ( A - 13 ) . 6 = 54 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru ( 6 + 7 ) . 4a = 832 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru A . 6 - 5 . 3 = 9 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 18 + A ÷ 7 - 5 = 26 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru Ahmet bu hafta bir gün 10 sayfa kalan günlerde sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + 8 - 6 B) 10 + 7.8 - 6 C) 10 + 8 - 6.7 D) 10 + 6.8 - 7.6 Cevabını kontrol et

18. soru 🏃
Zekeriya bir koşuda her dakikada 220 metre olmak üzere 17 dakika koştu ve koşması gereken 2260 metre kaldı.
Zekeriya'nın katıldığı koşunun kaç metre olduğunu hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 220 + 17.2260 B) 220.17 + 2260 C) (220 + 2260).17 D) (2260 - 220).17 Cevabını kontrol et

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine üçer tane olacak şekilde verildi ve verilmeyen 4 tane bayrak kaldı.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200.3÷2 - 4 B) 200.3÷2 - 4 C) 200÷2.3 - 4 D) 200÷2.3 + 4 Cevabını kontrol et

20. soru 280 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 6 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (280 - 10 ) + 2.6 B) 280 - 2 + 10.6 C) 280 - (10 + 2).6 D) 280 - 10 + 2.6 Cevabını kontrol et

21. soru Bir marketteki 12 kolinin herbirinde 13 kutu ve her kutuda 6 sarı , 7 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 125 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12.13.6 + 7 + 125 B) 12.13.6 + 7 - 125 C) 12.13.(6 + 7) + 125 D) 12.13.(6 + 7) - 125 Cevabını kontrol et

22. soru 5 ? 4 ? 20 ? 5 = 24 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) - , . , ÷ C) . , + , ÷ D) . , - , ÷ Cevabını kontrol et

23. soru 2 + 3 . 12 - 6 ÷ 3 işleminin sonucun 58 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 2 + 3 B) 3 . 12 C) 12 - 6 D) 6 ÷ 3 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.