İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla işlem soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Çarpma-bölme işlemi B) Toplama-çıkarma işlemi Soruyu cevapla

2. soru Bölme ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru İç içe parantezli ifadelerde önce en içteki parantezden işleme başlanır
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 18 . ( 123 + 198 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru ( 36 - 17 ) . 33 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru 13 . 8 - 5 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 9 + 45 ÷ 3 - 1 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru ( 36 - 81 ) ÷ 92 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru ( 48 + 57 ) ÷ 7 + 14 . ( 21 - 12 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 45 ÷ 3 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 5 . [4 . (3 + 2)] işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru 48 ÷ A . 5 = 40 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru ( A - 13 ) . 6 = 54 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

14. soru ( 6 + 7 ) . 4a = 832 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru A . 6 - 5 . 3 = 9 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

16. soru 18 + A ÷ 7 - 5 = 26 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

17. soru Ahmet bu hafta bir gün 10 sayfa kalan günlerde sekizer sayfa , İsa ise bu hafta hergün altışar sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
Ahmet'in bu hafta toplam okuduğu sayfanın İsa'nın bu hafta toplam okuduğu sayfadan fazla kısmını hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 + 8 - 6 B) 10 + 7.8 - 6 C) 10 + 8 - 6.7 D) 10 + 6.8 - 7.6 Soruyu cevapla

18. soru 🏃
Zekeriya bir koşuda her dakikada 220 metre olmak üzere 17 dakika koştu ve koşması gereken 2260 metre kaldı.
Zekeriya'nın katıldığı koşunun kaç metre olduğunu hesaplamak için kurulabilecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 220 + 17.2260 B) 220.17 + 2260 C) (220 + 2260).17 D) (2260 - 220).17 Soruyu cevapla

19. soru 19 Mayıs törenine 200 öğrenci katıldı.Katılanların yarısı erkektir.Hazırlanan bayraklar sadece erkek öğrencilerin her birine üçer tane olacak şekilde verildi ve verilmeyen 4 tane bayrak kaldı.
Buna göre hazırlanan tüm bayrakların sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 200.3÷2 - 4 B) 200.3÷2 - 4 C) 200÷2.3 - 4 D) 200÷2.3 + 4 Soruyu cevapla

20. soru 280 kg şekeri olan bir market 10 kg şeker alanlara 2 kg bedava şeker kampanyası başlatmıştır.Bugün kampanyadan 6 müşteri yararlanmıştır.Başka şeker satışı yapmayan markette kalan şekerin kütlesini hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) (280 - 10 ) + 2.6 B) 280 - 2 + 10.6 C) 280 - (10 + 2).6 D) 280 - 10 + 2.6 Soruyu cevapla

21. soru Bir marketteki 12 kolinin herbirinde 13 kutu ve her kutuda 6 sarı , 7 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 125 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12.13.6 + 7 + 125 B) 12.13.6 + 7 - 125 C) 12.13.(6 + 7) + 125 D) 12.13.(6 + 7) - 125 Soruyu cevapla

22. soru 5 ? 4 ? 20 ? 5 = 24 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) + , . , ÷ B) - , . , ÷ C) . , + , ÷ D) . , - , ÷ Soruyu cevapla

23. soru 2 + 3 . 12 - 6 ÷ 3 işleminin sonucun 58 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 2 + 3 B) 3 . 12 C) 12 - 6 D) 6 ÷ 3 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları