İki doğal sayının toplamını tahmin soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Toplamı tahmin etmek için sadece toplananların onlukları toplanır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 42 + 13 işleminin tahmini sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru 37 + 53 işleminin tahmini sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru 39 + 46 işleminin tahmini sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru Firdevs marketten 26 TL lik beyaz peynir ve 38 TL lik yağ almıştır.Firdevs'in yaptığı toplam alışverişin tahmini sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru İsa Cumartesi günü 27 , Pazar günü ise 42 soru çözmüştür.Buna göre İsa hafta sonunda tahmini toplam kaç soru çözmüştür? Soruyu cevapla

7. soru Nuh Mart ayında 28 , Nisan ayında ise 16 gün koşmuştur.Nuh'un iki ayda koştuğu toplam gün sayısı tahmini olarak kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru Süleymanın kütüphanesinde 23 ders kitabı 19 hikaye kitabı vardır.Süleyman'ın kütüphanesindeki toplam kitapların tahmini sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangi doğal sayı 34 ile toplanırsa tahmini sonuc 70 olmaz? A) 38 B) 39 C) 44 D) 48 Soruyu cevapla

10. soru Aşağıdakilerden hangi doğal sayı 32 ile toplanırsa tahmini sonuc 90 olmaz? A) 57 B) 59 C) 64 D) 67 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları