İki işlemli problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir kaç kişi yemeğe gitmiş ve herbiri 8 TL tutarında yemek yemişlerdir.Bir kişi kasaya 200 TL vermiş ve 104 TL para üstü almıştır.
Buna göre kaç kişi yemek yemiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Davut 9 günde toplam 63 dakika süren sabah namazı kılmıştır.Her günkü sabah namazı kılma süresi aynı olan Davut 10 günde toplam kaç dakika sabah namazı kılmış olur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Ramazan ayında cebinde 100 TL olan Yahya ailesindeki her kişi için 7 TL olacak şekilde fitre dağıtmış ve cebinde 44 parası kalmıştır.
Buna göre Yahya'nın ailesi kaç kişiliktir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Musa bisiklet ile yaklaşık 78 km olacak bir yolculuğa çıkmıştır.4 saat sonunda katetmesi gereken 50 km yolu kalmıştır.
Her saatte katettiği mesafe aynı ise Musa bir saatte kaç km yol katetmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Apartmanın ortak hesabında 185 TL parası vardır.Kasım ayında her daire 6 TL aidat vermiş ve bunlar hesaba yatırılmıştır.
Hesapta 269 TL para olduğuna göre apartmanda kaç daire vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 4 kardeş annelerine 145 TL tutarındaki bir hediye almak istemektedir.Kardeşlerin hepsi aynı miktarda para vermiş ama 53 TL daha toplamaları gerekmektedir.
Buna göre bir kardeş kaç TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru Yunus ailesini yemeğe götürmüştür.Yemek bitiminde Yunus kasaya 100 TL vermiş kasada 37 TL geri vermiştir.
Yemek yiyen 7 kişi aynı tutarda yemek yediğine göre bir kişinin yediği yemeğin tutarı kaç TL dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Bir kamyonda 940 kg yük vardır.4 farklı yere uğrayan kamyon uğradığı her yere aynı kütlede yük bırakmış ve kamyonda 876 kg yük kalmıştır.
Buna göre kamyon uğradığı bir yere kaç kg yük bırakmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 140 yolcusu olan bir gemi birkaç limana uğramış ve her limandan 8 yolcu almıştır.En son yolcu aldıktan sonra gemide 204 yolcu olmuştur.
Buna göre gemi kaç limana uğramıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 760 soru bulunan bir test kitabından Hatice son 3 günde her gün aynı miktarda soru çözmüştür.Hatice'nin çözmediği 673 soru kaldığına göre Hatice bir günde kaç soru çözmüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru Okulun basket takımı son maçta 64 sayı attı.Bir kaç öğrencinin herbiri dokuzar basket atmıştır.Bu öğrenciler dışındakilerin attığı sayı ise 28 dir.
Buna göre kaç öğrenci 9 basket atmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Ahmet bu hafta toplam 62 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Pazartesi 8 sayfa , geri kalan 6 günde ise her gün okuduğu sayfa sayısı aynıdır.
Buna göre Ahmet bu hafta Çarşamba günü kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 🏃
Nuh Haziran ayının ilk haftasında toplam 100 dakika koşmuştur.2. hafta ise ilk haftadan 8 dakika daha az koşmuştur.
Nuh 2. hafta 4 gün koştuğu ve günlük koştuğu süre aynı olduğuna göre 2. haftada bir günde kaç dakika koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru Bir kurstaki öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı 93'dür.Kursta 9 öğretmen ve 6 sınıf vardır.Her sınıfta eşit sayıda öğrenci olduğuna göre bir sınıfta kaç öğrenci vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Bahçedeki 3 portakal ağacının herbirinden eşit sayıda olmak üzere portakal toplandı.Toplanan portakalların 54 tanesi sıkıldı,geri kalan 18 tanesi ise komşulara dağıtıldı.
Buna göre bir portakal ağacından kaç tane portakal toplanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru Elif'in kumbarasında bulunan 58 TL madeni para ve on TL lik kağıt paralardan oluşmaktadır.Kumbarada toplam 18 TL tutarında madeni para olduğuna göre kaç tane on TL lik kağıt para vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Bir pastane yaptığı keklerin her biri için 8 yumurta kullanmaktadır.Bugün 104 tane yumurtası varken birkaç kek yapmış ve 8 tane yumurtası kalmıştır.
Sadece kek yapmak için yumurta kullanan pastane bugün kaç tane kek yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru Bir kutuda bulunan 263 adet lokumumdan bir kısmı bir tanesinde 5 tane lokum olacak şekilde bir kaç küçük kutuya konulmuştur.
Kutuda kalan lokum sayısı 168 olduğuna göre kaç kutuya lokum konulmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Bir kırtasiyede kurşun kalemler herbirinde 13 tane olan kutularda bulunmaktadır.72 tane tükenmez kalem ise herbirinde eşit miktarda olan 4 kutuya konulmuştur.
Buna göre tükenmez kalem olan bir kutudaki kalem sayısı kurşun kalem olan bir kutudaki kalem sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Bir arabanın bagajında 8 kolinin toplam kütlesi 116 kg'dır.Bunlardan birinin kütlesi 25 kg ,kalan yedi kolinin herbirinin kütlesi eşittir.
Buna göre kütleleri eşit olan kolilerden birisinin kütlesi kaç kg'dır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.