İki kümenin kartezyen çarpımı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (a,b) = (c,d) ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a = c B) a = d Cevabını kontrol et

2. soru s(A) = 5 ve s(B) = 4 ise s(A x B) kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru ((2x + 1) , 16) = (7, (y - 1)2) ise x + y kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru s(A x B) = 6 , s(B x C) = 21 olduğuna göre s(A ∩ B ∩ C) en fazla kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru A x B = {(1,0),(1,1),(1,2),(0,0),(0,1),(0,2)} olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır? Cevabını kontrol et

6. soru A = { a , 1 , b , 2 } , B = { c , 3 , d , 4 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi B x A kümesinin elemanı değildir? A) (c,a) B) (3,2) C) (d,b) D) (4,1) E) (b,4) Cevabını kontrol et

7. soru 1 2 3 1 2 3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) + s(A ∪ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru -1 -2 -3 -4 1 2 3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) - s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et

9. soru 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 B A
Yukarıdaki grafiğe göre s(A x B) + s(A ∩ B) kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.