İkili sütun grafiği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 Salı Çarşamba Perşembe Satış miktarı ( TL ) Gün Meyve Sebze Grafik:Satılan sebze meyveler
Son üç günde markette yapılan meyve sebze satışa ait ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en fazla meyve satılan günde ne kadar sebze satılmıştır?
A) 6000 B) 8000 C) 10 000 D) 12 000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Süleyman Davut 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Gün Mesafe Pazar Cuma Salı Grafik:Araba kullanma
Davut ile Süleyman'ın son üç günde araba kullandığı mesafeye ilişkin ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Pazar günü Davut Süleyman'dan kaç kilometre daha az araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 🏃 3 6 9 12 15 18 21 Cuma Cumartesi Pazar Koştuğu mesafe ( km ) Gün İsa Nuh Grafik:Koşulan mesafeler
Son üç günde İsa ile Nuh'un koştuğu mesafelere ait ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Cumartesi günü Nuh İsa'dan kaç kilometre fazla koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Matematik Türkçe Öğrenci Not Elif Zeynep Ayşe Grafik:Öğrenci notları
Üç arkadaşın matematik ve Türkçe sınavlarıdan aldıkları notlara ilişkin ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre matematik notu en düşük olan öğrencinin Türkçe notu kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 1000 3000 5000 7000 9000 Bekir Bünyamin 2016 2017 2018 Yıl Zekat ( TL ) Grafik:Zekat miktarları
Bekir ile Bünyamin'in son üç yılda verdiği zekat miktarı ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 2016 yılında Bünyamin Bekir'den ne kadar fazla zekat vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 150 300 450 600 750 900 1050 Cep Laptop Tablet Fiyat( TL ) Ürün Alış Satış Grafik:Alış satış fiyatları
Yukarıdaki ikili dikey sütun grafiğine göre bugün 11 tablet satan mağaza ne kadar kâr elde etmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 1000 3000 5000 7000 9000 Gider Gelir Şubat Mart Nisan Ay Miktar ( TL ) Grafik:Aylık gelir gider miktarları
Bir şirketin son üç aydaki gelir gideri ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre en az gelir elde edildiği ayda ne kadar gider yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 4 8 12 16 20 24 28 Altın Gümüş Bronz Adet Madalya Rusya Türkiye Grafik:Madalya durumu
Yukarıdaki ikili dikey sütun grafiğine göre Türkiye kaç madalya kazanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 40 80 120 160 200 240 280 320 360 İbrahim Ahmet Şubat Mart Nisan Ay Sayfa
Ahmet ile İbrahim'in son üç ayda okuduğu Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) ile alakalı ikili yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Üç aylık sürede İbrahim'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısı , Ahmet'in en fazla meal okuduğu ayda okuduğu sayfa sayısından kaç sayfa daha azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 4 8 12 16 20 24 28 Matematik Türkçe İngilizce Adet Sınav Yanlış Doğru
Meryem'in girdiği üç sınavda verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına ilişkin ikili dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.Meryem üç sınavda da tüm soruları cevaplamıştır.
Bu sütun grafiğine göre en fazla soru olan sınavdaki doğru cevap sayısı en az soru olan sınavdaki doğru cevap sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.