Kalansız bölünebilme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının rakamlarının toplamı ... ve katları ise bu sayı .. sayısına kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifadede noktalı kısımlara hangi sayı yazılamaz?
A) 2 B) 3 C) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 6000 den büyük beşe kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 250 den küçük dörde kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 10d2 sayısının dörde kalansız bölünebilmesi için d yerine 0 , 2 , 4 , 6 ve 8 rakamları yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 660 dan büyük üçe kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 900 den küçük ikiye kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 10 000 den küçük ona kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 550 den büyük altıya kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 9c8 sayısında c yerine hangi rakamı yazarsak yazalım hiçbir zaman beşe kalansız bölünemez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 50 den küçük dokuza kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.