Kalansız bölünebilme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayının birler basamağındaki rakam 0 ise bu sayı .. sayısına kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) 2 B) 3 C) 5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru 770'den küçük , üçe kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru 390'dan büyük , ikiye kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru 5000'den küçük , beşe kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru 7a8 sayısının iki sayısına kalansız bölünebilmesi için a rakamının yerine herhangi bir rakam yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru 500'den büyük , dörde kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 1000'den büyük , ona kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru 440'dan küçük , altıya kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 100'den büyük , dokuza kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 9b25 sayısının üç sayısına kalansız bölünebilmesi b yerine 2 , 5 ve 8 rakamları yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları