Kare soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdakilerden hangisinin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit değildir? A) Kare B) Parelelkenar C) Eşkenar dörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Karenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki şekil kare midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

4. soru
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki şekil kare midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

5. soru
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil kare midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et

6. soru A B C Ç D E F G
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et

7. soru A B C Ç D E F G
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et

8. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir. |BC|=10 cm olduğuna göre |AE| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

9. soru K L M N O
Yukarıdaki MNLK şekli bir karedir.Buna göre m(KOL) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

10. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) [AC]⏊[BD] B) [BC]⏊[AD] C) [DC]⏊[AC] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) |EA|=|BC| B) |CA|=|CD| C) |AD|=|BC| D) |BE|=|EC| Cevabını kontrol et

12. soru A B C D E
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.Buna göre m(EBD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.