Kareköklü ifadeler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADI

8. sınıf kareköklü ifadeler ,

- TEST SAYFA ADLARI

8. sınıf : 8. sınıf kareköklü ifadeler soruları , Ondalık ifadelerin karekökü soruları , Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu testi , Devirli ondalıkları rasyonel sayı olarak ifade etme soruları , İrrasyonel sayılar soruları

- KAZANIM

- 8.sınıf Kareköklü İfadeler

  1. Terimler veya kavramlar: tam kare pozitif tam sayılar, karekök, gerçek sayı, irrasyonel sayı Semboller:√,ℝ
  2. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.Kare modelleri kullanılarak alanla kenar arasındaki ilişkiden yararlanılarak bir sayıyla karekökü arasındaki ilişki ele alınabilir.Karesi a olan sayı -+a olarak tanımlanır.x2=0 ifadesinde x'in değerinin -+a olduğu ifade edilir.
  3. Tamkare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.Örneğin 31 sayısının 5 ile 6 sayıları arasında bulunduğunu ve 6’ya daha yakın olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır.
  4. Kareköklü bir ifadeyi a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.Paydasında a ± c veya a ± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
  6. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.Paydasında a ± c veya a ± b gibi birden fazla terim bulunan ifadelerle işlemlere girilmez.
  7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.Örneğin 18 ’i doğal sayı yapan çarpanlara 2 , 5 2 ve 18 sayıları örnek olarak verilebilir.
  8. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tamkare olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
  9. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.Tamkare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı şeklinde yazılamadığına) dikkat çekilir. π sayısı bir irrasyonel sayı olarak tanıtılır. İrrasyonel sayı olmasına rağmen işlemlerde kolaylık sağlaması açısından π sayısı yerine 3; 3,14 veya 22/7 de alınabileceği vurgulanır.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.