Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri karşılaştırma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 👨 👦👱
Babaları Osman ve Ali'ye hafta başında aynı miktarda harçlık vermiştir.Osman harçlığının % 7 si , Ali ise 0,6 sı kadarını harcamıştır.
İkisinin harcamalarını karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Osman daha fazla harcamıştır. B) Ali daha fazla harcamıştır. C) İkisi eşit miktarda harcamıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🚗
Bekir ile Ömer iki ayrı araba ile aynı yerden Ankara'ya hareket ettiler.Beş saat sonra Bekir gidilecek yolun % 69 u , Ömer ise 35 ü kadar yol gitmişlerdir.
İkisinin gittikleri yolu karşılaştırınca bunların gittikleri yol hakkında ne söylenebilir?
A) Bekir daha fazla gitmiştir. B) Ömer daha fazla gitmiştir. C) İkisinin gittikleri yol eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir şişe ile tencere eşit miktarda su almaktadır.Şişenin % 76 sı , tencerenin ise 0,69 u kadarında su bulunmaktadır.
Bu iki eşyanın içlerindeki su miktarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Şişede daha fazla su vardır. B) Tencerede daha fazla su vardır. C) İkisinde aynı miktarda su vardır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 📘
Merve ile Buse aynı kitabı aldılar.Merve kitabın % 15 i , Buse ise 425 ü kadarını okumuştur.
Buna göre okunan sayfa sayılarını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Merve daha fazla okumuştur. B) Buse daha fazla okumuştur. C) İkisi aynı miktarda okumuştur. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Matematik sınavında Hacer'in doğru cevaplarının sayısı sınavdaki soruların % 70 i , Fatma'nın ise 710 i kadardır.
Buna göre Hacer ile Fatma'nın doğru sayısını karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Hacer'in doğru sayısı fazladır. B) Fatma'nın doğru sayısı fazladır C) Doğru sayıları eşittir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Güler ile Filiz aynı miktarda maaş almaktadırlar.Güler maaşının % 19 unu , Filiz ise 0,08 kadarını tasarruf etmektedir.
Buna göre tasarruf edilen miktarları karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Güler daha fazla tasarruf etmiştir. B) Filiz daha fazla tasarruf etmiştir. C) İkisi eşit miktarda tasarruf etmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Öğretmenleri Firdevs ile Belkıs'a aynı sorulardan oluşan ödev verdi.Firdevs ödevin % 58 ı , Belkıs ise 0,68 i kadarını yapmışlardır.
İkisinin yaptıkları ödevi karşılaştırınca aşağıdaki hangi sonuca ulaşabiliriz?
A) Firdevs daha fazla soru çözmüştür. B) Belkıs daha fazla soru çözmüştür. C) İkisi eşit sayıda soru çözmüştür. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 🏀
Son maçta atılan basketlerin 0,32 sini Osman , % 9 unu ise Bekir atmıştır.
İkisinin attığı basketleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Osman daha fazla atmıştır B) Bekir daha fazla atmıştır C) İkisi aynı miktarda atmıştır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Sabah bir ambulans ve itfaiye arabasına aynı miktarda benzin konulmuştur.
Akşam ambulansta benzinin % 50 si , itfaiye arabasında ise 24 si kadarı tüketilmiştir.
Buna göre tüketilen benzinleri karşılaştırdığınızda hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Ambulans daha fazla tüketmiştir. B) İtfaiye arabası daha fazla tüketmiştir. C) İkisi eşit miktarda tüketmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 😮😯
Tolga ile Nevzat deneme sınavına girmişlerdir.Tolga verilen sürenin % 93 ü , Nevzat ise 0,98 kadarı bir sürede sınav bitirmiştir.
Buna göre sınavı bitirme sürelerini karşılaştırdığınızda aşağıdaki hangi sonuca ulaşırsınız?
A) Tolga daha çabuk bitirmiştir. B) Nevzat daha çabuk bitirmiştir. C) İkisi aynı sürede bitirmiştir. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Ahmet bu ayda Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) % 40 ını , İbrahim ise 35 ünü okumuştur.Buna göre kim daha fazla meal okumuştur? A) Ahmet B) İbrahim Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🏃
Maratona katılan İsa 20 dakikada koşulacak mesafenin % 5 ini , Musa ise 0,2 si kadarı mesafe koşmuştur.Buna göre kim daha fazla koşmuştur?
A) İsa B) Musa Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.