Kesirler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf kesirler , 2. sınıf kesirler , 3. sınıf kesirler , 4. sınıf kesirler , 5. sınıf kesirler ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf kesirler testi

2. sınıf : 2. sınıf kesirler testi , 2. sınıf kesirler soruları

3. sınıf : 3. sınıf kesirler testi , Bir çokluğun birim kesir kadarını belirleme testi

4. sınıf : 4. sınıf kesirler soruları , 4. sınıf kesirler testi

5. sınıf : 5. sınıf kesirler testi , Birim kesir soruları , Tam sayılı kesir soruları , Sadeleştirme genişletme soruları , Kesir karşılaştırma testi , 5. sınıf kesirler soruları , 5. sınıf kesirler testi 2

- KAZANIM

- 1.sınıf Kesirler

 1. Terimler veya kavramlar: bütün, yarım
 2. Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1. Somut nesnelerle işlem yapılır.
  2. Uygun şekil veya nesneler iki eş parçaya bölünür, yarım belirtilir, bütün ve yarım arasındaki ilişki açıklanır.

- 2.sınıf Kesirler

 1. Terimler veya kavramlar: çeyrek
 2. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1. Uzunluk, şekil ya da nesneler dört eş parçaya bölünür, çeyrek belirtilir.
  2. Kesir gösterimine girilmez.

- 3.sınıf Kesirler

 1. Terimler veya kavramlar: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir
 2. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
  1. Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılır. Örneğin 1/4 kesri “dörtte bir” biçiminde okunur ve bir bütünün 4’e bölünüp bir parçası alındığı şeklinde açıklanır.
  2. Pay, payda ve kesir çizgisi kullanılan örnekler üzerinden açıklanır.
 3. Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.
  1. Bütünün “1” olduğu vurgulanır.
  2. Verilen bütünün eş parçalarından bir tanesinin birim kesir olduğu açıklanır.
 4. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.Pay ve payda arasındaki parça-bütün ilişkisi vurgulanır.
 5. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.Paydası 10 olan kesirleri, diğer modellerin (uzunluk, alan vb.) yanı sıra sayı doğrusu üzerinde de gösterme çalışmaları yapılır.
 6. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler.Problem model kullandırılarak çözdürülür. Daha sonra işlem yaptırılır.
 7. Payı paydasından küçük kesirler elde eder. Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirlerle çalışılmalıdır.

- 4.sınıf Kesirler

 1. Terimler veya kavramlar: basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir
 2. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
  1. Kesrin farklı anlamlarına göre okunuşlarının değişebileceği vurgulanır.
  2. Modeller (sayı doğrusu, alan modeli vb.) kullanılarak isimlendirme çalışmaları yapılır.
 3. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
  1. Paydası en çok 20 olan kesirler üzerinde çalışma yapılır.
  2. Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modeller üzerinde incelenir.
 4. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
  1. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma çalışmalarına modellerle başlanır, daha sonra işlem yaptırılır.
  2. Çokluk sayısı en çok üç basamaklı olmalıdır.
  3. Doğal sayı ile kesrin çarpma işlemine girilmez.
 5. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
  1. Karşılaştırma çalışmaları yapılırken uzunluk, alan, sayı doğrusu gibi modeller kullanılır.
  2. Karşılaştırma yapılırken büyük/küçük sembolleri kullanılır.
  3. Verilen bir kesri sayı doğrusu üzerinde sıfır, yarım ve bütünle karşılaştırma çalışmalarına da yer verilir.

- 5.sınıf Kesirler

 1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modellerle de incelenir. Örneğin 13 kesri bir bütünün 3’te 1’ini temsil ederken 16 kesri aynı bütünün 6’da 1’lik bir kısmını, yani daha küçük bir miktarını temsil eder. Dolayısıyla 16 kesri 13 kesrinden daha küçüktür.
 2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.Uygun kesir modellerinden yararlanılır.
 3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.Her doğal sayının, paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebileceğine vurgu yapılır.
 4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.İşlemsel uygulamalara geçmeden önce kesir modelleri ile kavramsal çalışmalara yer verilir.
 5. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar.Birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaya yönelik örneklere de yer verilir.
 6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.Çoklukların birim kesir kadarını bulurken uygun modeller ile kavramsal çalışmalara yer verilir. Doğal sayı ile kesrin çarpımı işlemine girilmez.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.