Kesirlerle çıkarma toplama testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 11 3 - 8 3
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 53 C) 193 D) 33 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

2. soru 7 4 + 9 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 164 B) 168 C) 154 D) 158 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 15 4 - 6 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90 B) 94 C) 114 D) 110 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 6 20 + 14 20
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2040 B) 2120 C) 2020 D) 2140 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 16 8 - 7 8
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 118 B) 90 C) 98 D) 110 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 9 15 - 7 15
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkide on beş B) İkide sıfır C) Sıfırda iki D) On beşte iki Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 7 10 + 6 10
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on üç B) On üçte on C) Yirmide on üç D) On üçte yirmi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 16 13 - 11 13
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) On üçte beş B) Beşte on üç C) Sıfırda beş D) Beşte sıfır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Paydaları eşit kesirler çıkarılırken paydaların farkı farkın paydasına yazılır.Pay aynen farkın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 4 5 + 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 9 4 - 2 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 16 15 + 13 15 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 9 10 - 5 10 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru a b + 8 5 = 11 5 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 21 8 - a b = 17 8 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 8 21 in ab fazlası 1321 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 13 25 ün ab eksiği 625 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a b 'nın 818 eksiği 218 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Firdevs Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 920 unu , Mayıs ayında ise 620 sını okumuştur.
Buna göre Firdevs iki ayda Kuranı Kerim mealinin ab sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim koşulacak mesafenin 1112 i kadarını koştu.İsmail'in İbrahim den daha az koştuğu mesafe koşulacak mesafenin 112 i kadarıdır.
İsmail'in koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab sı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir şişe ayranın 19 ini Fatma , 29 sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir çuval şekerin 410 ü satıldı ve çuvalda şekerin ab sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru cevap verilmiştir.

23. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 313 ünü Salı ve 413 ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

24. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 25 sini Eylül ayında , 15 ini ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 58 i kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18 i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 513 ü kadarı maymun , 413 ü kadarı ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217 si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1417 ü kadarı , Şuayb ise ab sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315 ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 615 sı kadarını yiyecek , ab sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 620 sı kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220 si , Türkçe soruları ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1325 ü ilk hafta , 825 i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116 i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 616 sı , basketbol oynayanlar ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.