Kesirlerle çarpma bölme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıdaki kesir modellemesi ile gösterilen toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir?
A) 3 -12 B) 3 ÷12 C) 3 x12 D) 3 +12 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru 5 8 x 3
Yukarıdaki işlemin sonucu 3'ten büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Soruyu cevapla

3. soru 2 5 x 3 2
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 310 B) 610 Soruyu cevapla

4. soru 10 ÷ 1 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 50 Soruyu cevapla

5. soru 3 4 ÷ 7 6
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2818 B) 1828 Soruyu cevapla

6. soru 3 x 4 9
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 319 B) 79 C) 427 D) 129 Soruyu cevapla

7. soru 8 ÷ 1 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 32 B) 2 Soruyu cevapla

8. soru 7 ÷ 11 10
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 7'den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Küçüktür B) Büyüktür Soruyu cevapla

9. soru 5 6 x 3 15
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16 B) 890 Soruyu cevapla

10. soru 4 ÷ 1 2
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 8 Soruyu cevapla

11. soru Bir çuvaldaki şekerin bir miktarından 10 paket yapılmıştır.Yapılan paketlerin her biri çuvaldaki şekerin 370'ü kadardır.
Buna göre paketleme için alınan şekerin miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 1370 B) 137 C) 3700 D) 37 Soruyu cevapla

12. soru Bir tepsi böreğin 25'si her kardeşe tepsideki böreğin 215'si olacak şekilde paylaştırılmıştır.
Buna göre kaç kardeşe börek dağıtılmıştır?
Soruyu cevapla

13. soru Bir matematik kitabındaki soruların 35'ü bir kaç konu ile alakalıdır.Bu konuların her biri ile alakalı soru miktarı kitaptaki soruların 320'ü kadar ise bu konuların sayısı nedir? Soruyu cevapla

14. soru Bir kaç arkadaş araba ile yola çıkmıştır.Bunların her biri gidecekleri yolun 415'ü kadar mesafe araba kullanmışlar ve gidecekleri yolun 45'ü kadarı yol almışlardır.
Buna göre araba kullanan kişi sayısı kaçtır?
Soruyu cevapla

15. soru 7 tane 23'yi toplamak ile 7'nin 23 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

16. soru Bir doğal sayı birden büyük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan büyük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

17. soru 5 . 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

18. soru 4 . 2 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 9865 . 861 897 = a b olduğuna göre ab ? 9865 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

20. soru Ayşe fırından bir tanesi 158 TL olan ekmeklerden 6 tane almış ve a4 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru Bir tepsi börekten 5 misafirin herbirine tepsinin 213'si kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

22. soru 121 m2'lik bir bahçenin 47ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru Depodaki 297 L suyun 37'ü olan ab L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru Toptancı 433 kg şekerin 58'ü olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru İki kesir çarpılırken sadece paylar çarpılır, payda aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

26. soru 9 4 . 2 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

27. soru 2 1 2 . 5 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

28. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 47'ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34'ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a7'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

29. soru Davut'un kitaplarının 45'ü ders kitaplarından oluşmaktadır.Ders kitaplarının 56'i ise matematik kitaplarından oluşmaktadır.
Davut'un matematik kitapları tüm kitaplarının a3'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 35'ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12'i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

31. soru Bir sınavdaki soruların 25'i matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 45'ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

32. soru Bir marketteki zeytinlerin 715'si ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 13'i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Soruyu cevapla

33. soru Bir doğal sayıyı kesire bölerken doğal sayı ile kesrin payı çarpılır bölümün paydasına yazılır.Kesirin paydası ise bölümün payına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

34. soru 2 ÷ 5 7 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

35. soru 3 ÷ 1 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru 4468 ÷ 699 695 = a b olduğuna göre ab ? 4468 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Soruyu cevapla

37. soru Fırındaki ekmeklerin 34'ünü 6 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin a8'sı kadarı olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

38. soru Bir pastanın 78'si 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

39. soru 700 m2'lik bir arsa her biri 2514 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Soruyu cevapla

40. soru Bir depodaki 120 L süt her birinde 56 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Soruyu cevapla

41. soru Bir markette bugün 140 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 74 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Soruyu cevapla

42. soru İki kesir bölünürken bölünen kesirin payı bölen kesirin payına , bölünen kesirin paydası bölen kesirin paydasına ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

43. soru 2 3 ÷ 3 4 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

44. soru 1 3 4 ÷ 2 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

45. soru 2 3 'nin 1 2 'i ile 1 2 'in 2 3 'si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları