Kesirlerle çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 6 tane 14 i toplamak ile 6 nın 14 kadarını almak aynı sonucu verir. A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 303 doğru , 172 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Bir doğal sayı birden küçük bir kesir ile çarpılırsa çarpım doğal sayıdan küçük olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 208 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 4 . 3 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 155 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 . 1 1 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 122 doğru , 149 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7463 . 968 926 = a b olduğuna göre ab ? 7463 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 2 2 3 . 5 4 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 2 3 nin 1 2 i ile 1 2 in 2 3 si aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 7 6 . 3 5 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 2 1 2 . 4 7 = a 7 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 8 x 3
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 238 B) 158 C) 524 D) 88 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 464 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 11 10 x 5
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 5 ten büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 436 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 2 7 x 7 4
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu a2 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 217 doğru , 279 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 6 ÷ 1 3
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 315 doğru , 179 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 11 6 ÷ 7
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1142 B) 4211 C) 776 D) 677 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 285 doğru , 151 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5 ÷ 18 17
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu 5 den büyük müdür yoksa küçük müdür? (İşlem yapmadan cevaplamaya çalışın.)
A) Büyüktür B) Küçüktür Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 173 doğru , 203 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 2 7 ÷ 7 4
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1428 B) 849 C) 1428 D) 2814 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 241 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 4 x 7 8
Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 398 B) 118 C) 732 D) 288 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 9 ÷ 1 9
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 81 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 100 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 8 3 ÷ 5
Yukarıdaki bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 158 B) 815 C) 403 D) 340 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 209 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir doğal sayıyı kesire bölerken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır bölümün payına yazılır.Kesirin payı ise bölümün paydasına aynen yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru 2 ÷ 6 7 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 2 ÷ 1 1 3 = a 2 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 4963 ÷ 763 759 = a b olduğuna göre ab ? 4963 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru İki kesir bölünürken bölünen kesirin payı bölen kesirin paydasına , bölünen kesirin paydası bölen kesirin payına ile bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 1 2 ÷ 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 1 1 2 ÷ 4 3 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 67 sı kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 23 si kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a7 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Ayşe fırından bir tanesi 138 TL olan ekmeklerden 4 tane almış ve a2 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru Bir tepsi börekten 6 misafirin herbirine tepsinin 325 ü kadarı verilmiştir.
Misafirlere verilen börek yapılan tepsideki böreğin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 135 m2 lik bir bahçenin 34 ü ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru Depodaki 234 L suyun 56 si olan a3 L kadarı kullanılmıştır.Buna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru Toptancı 321 kg şekerin 710 si olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru Davut'un kitaplarının 56 i ders kitabı , ders kitaplarının 35 ü ise matematik kitaplarıdır.
Matematik kitapları tüm kitaplarının a2 kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 35 ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 23 si kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a5 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir sınavdaki soruların 89 i matematik sorularından oluşmaktadır.
Matematik sorularının 45 ü ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Bir marketteki zeytinlerin 715 si siyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 23 si kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Fırındaki ekmeklerin 34 ünü 5 müşteri almıştır.Her bir müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru Bir pastanın 38 ü 5 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 650 m2 lik bir arsa her biri 2513 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bir depodaki 140 L süt her birinde 710 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir markette bugün 48 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 83 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Sınıftaki öğrenciler sadece bir spor dalını seçeceklerdir.
Futbol,basketbol ve voleybolu seçen öğrenciler aynı miktardadır ve bunların toplamı sınıftaki öğrencilerin 69 kadarıdır.
Buna göre futbolu seçenler sınıftaki öğrencilerin kaçta kaçıdır?
A) 39 B) 63 C) 69 D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Bir matematik kitabındaki soruların bir kısmı dört konu ile alakalıdır.Bu dört konunun her birinin soru miktarı kitaptaki soruların 320 ü kadardır.
Buna göre bu dört konunun toplam soru miktarı kitaptaki sorunun kaçta kaçıdır?
A) 45 B) 35 C) 65 D) 720 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 121 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir çuvaldaki şekerin 37 ünden bir kaç paket yapılmıştır.Yapılan paketlerin her biri çuvaldaki şekerin 370 ü kadardır.
Buna göre kaç paket yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru 🚙
Üç arkadaş yola çıkmıştır.Bunların her biri eşit mesafede araba kullanmışlar ve gidecekleri yolun 45 ü kadarı yol almışlardır.
Buna göre her birinin araba kullandığı mesafe gidilecek yolun kaçta kaçıdır?
A) 415 B) 715 C) 15 D) 65 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bir tepsi böreğin bir kısmı üç kardeşin her birine tepsideki böreğin 215 si olacak şekilde paylaştırılmıştır.
Buna göre dağıtılan börek tepsideki böreğin kaçta kaçıdır?
A) 15 B) 115 C) 515 D) 25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.