Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Sınıftaki öğrencilerin 817 i sporu sevmektedir.
Sınıftaki öğrencilerden sporu sevmeyenler sınıftakilerin ne kadarıdır?
A) 917 B) 1017 C) 417 D) 1217 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Zeynep matematik kitabındaki soruların 920 unu çözmemiştir.
Zeynep'in çözdüğü soru miktarı kitaptaki soruların ne kadarıdır?
A) 1120 B) 920 C) 3120 D) 120 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 🚙
Musa ile İsa araba ile yola çıktılar.Musa gidecekleri yolun 37 ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
İsa ise Musa'nın kullandığı mesafeden gidecekleri yolun 163 i kadar daha fazla mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre İsa'nın araba kullandığı mesafe gidecekleri yolun ne kadarıdır?
A) 2863 B) 59 C) 6763 D) 79 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir tepsi böreğin 25 si üç kardeşe eşit şekilde paylaştırılmıştır.
Her kardeşe düşen börek miktarı tepsideki böreğin kaçta kaçıdır?
A) 615 B) 55 C) 215 D) 65 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Sınıftaki öğrencilerin 512 i futbol , 49 ü ise basketbol sevmektedir.
Futbol ve basketbolu sevenler dışındaki öğrenciler sınıfın kaçta kaçıdır?
A) 3136 B) 536 C) 921 D) 1221 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir bakkal çuvaldaki şekerin 1421 ü kadar şekeri satmıştır?
Buna göre çuvalda kalan şeker miktarı çuvaldaki şekerin ne kadarıdır?
A) 2521 B) 1021 C) 1521 D) 721 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 🚙
Nuh ile İlyas araba ile yola çıktılar.Nuh gidecekleri yolun 27 si , İlyas ise 39 ü kadar mesafe araba kullanmıştır.
Buna göre Nuh İlyas'dan gideceklerin yolun ne kadarı kadar daha az araba kullanmıştır?
A) 12 B) 516 C) 3963 D) 363 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir çuvaldaki şekerin 57 inden eşit miktarda 10 paket yapılmıştır.
Yapılan paketlerden birisinin miktarı çuvaldaki şekerin kaçta kaçıdır?
A) 507 B) 1570 C) 157 D) 570 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Meryem Kuranı Kerim mealinin (Türkçesi) 45 ü kadarını okumuştur.Belkıs ise Meryem'in okuduğu kısmın 34 ü kadarını okumuştur.
Belkıs'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim mealinin a55 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🏃
İbrahim katıldığı maratonun ancak 45 ü kadarını koşabildi.İsmail ise İbrahim'in koştuğu mesafenin 12 i kadar koşabildi.
İsmail'in koştuğu mesafe maratonda koşulacak mesafanin a5 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir şişe sütün 15 ini Fatma , 16 ini Ayşe içmiştir.
İkisinin içtiği süt içilmeden önce şişedeki sütün ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir çuval şekerin 17 si sabah , 45 i akşam satılmıştır.
Akşam satılan şekerin sabah satılandan fazla olan kısmı başlangıçtaki şekerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir çiftlikteki hayvanların 910 u koyun ve keçilerden oluşmaktadır.
Çiftlikteki hayvanların 13 i keçi ve ab sı koyun olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Yusuf parasının 14 ini karısına 16 ini ise kızına verdi.
Yusuf'un geriye kalan parası para vermeden önceki parasının a12 sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Firdevs Salı günü bir kitabın 16 ini okudu.
Çarşamba gününde okuduğu kısmı Salı gününde okuduğu kısımdan kitabın 115 i kadar daha azdır.
Çarşamba günü okunan kısım kitabın a10 sı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Ahmet matematik sınavındaki soruların 110 ini yanlış yapmıştır.
Ahmet'in doğru yaptıklarının yanlış yaptıklarından fazla olan kısmı sınavdaki soruların 1115 i kadardır.
Ahmet'in hiç cevaplamadığı sorular sınavdaki soruların a15 kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Ayşe fırından bir tanesi 119 TL olan ekmeklerden 3 tane almış ve a3 TL ödeme yaptığına göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 211 m2 lik bir bahçenin 23 si ab m2 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Toptancı 425 kg şekerin 37 ü olan ab kg kadarını satmıştır.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir sınavdaki soruların 38 ü matematik sorularından oluşmaktadır.Matematik sorularının 67 sı ise geometri sorularından oluşmaktadır.
Geometri soruları sınavdaki soruların a28 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir marketteki zeytinlerin 815 i ziyah zeytindir.Siyah zeytinlerin 23 i kavanozlarda paketlenmiş haldedir.
Kavanozdaki zeytinler marketteki zeytinlerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Fırındaki ekmeklerin 23 sini 5 müşteri almıştır.Her müşterinin aldığı ekmek miktarı fırındaki ekmeklerin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir pastanın 59 ü 3 öğrencinin her birine eşit miktarda olmak üzere paylaştırılmıştır.Bir öğrencinin yediği pasta miktarı pastanın ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 600 m2 lik bir arsa her biri 2512 m2 olan kısımlara ayrılmıştır.Buna göre kaç kısma ayrılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Bir depodaki 300 L süt her birinde 310 L süt olacak şekilde paketlere doldurulmuştur.Buna göre kaç paket doldurulmuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru Bir markette bugün 56 kg şeker satıldı.Şeker satın alanların her biri 87 kg şeker aldığına göre kaç kişi şeker almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.