Kesirlerle işlemler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

4. sınıf kesirlerle işlemler , 5. sınıf kesirlerle işlemler , 6. sınıf kesirlerle işlemler ,

- TEST SAYFA ADLARI

4. sınıf : Kesirlerle toplama çıkarma soruları , 4. sınıf kesirlerle toplama çıkarma işlemi gerektiren problemler , 4. sınıf kesirlerle işlemler soruları

5. sınıf : 5. sınıf kesirlerle işlemler testi , 5. sınıf kesirlerle toplama çıkarma testi , 5. sınıf kesirlerle işlem gerektiren problemler

6. sınıf : 6. sınıf kesirlerle işlemler testi , 6. sınıf kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemler , Kesirlerle çarpma bölme testi , 6. sınıf kesir karşılaştırma sıralama soruları

- KAZANIM

- 4.sınıf Kesirlerle İşlemler

 1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.

- 5.sınıf Kesirlerle İşlemler

 1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
  1. Gerçek hayat durumlarında bu işlemler yorumlanır. Örneğin bir pizzanın 35’ünü yiyen çocuk aynı pizzanın 110’ini yiyen çocuktan ne kadar fazla pizza yemiştir?
  2. Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemi ile bir doğal sayıdan bir kesri çıkarma işlemleri de ele alınır.
 2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.

- 6.sınıf Kesirlerle İşlemler

 1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.Kesirleri sıralamada kullanılacak stratejiler belirlenirken ilk önce öğrencilerin kendi stratejilerini oluşturmalarına imkân verilir. Kullanılabilecek stratejiler: kesirlerin bütüne olan yakınlıkları, yarımdan büyük veya küçük olmaları, yarıma olan yakınlıkları, birim kesirlerin karşılaştırılması, payda eşitleme (denk kesirlerin dikkate alınması).
 2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Gerçek hayat durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalışmalara yer verilir.
 3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
  1. Örneğin 6. 23 ifadesinin 6 tane 23’ün toplamı anlamına geldiği ve 23. 6 ifadesinin de 6’nın 23 kadarı olduğu ve bu işlemlerin aynı sonucu verdiği vurgulanır.
  2. Gerçek hayat durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalışmalara yer verilir.
  3. Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonucun bu sayıdan büyük bir sayı, 1’den küçük bir kesirle çarpıldığında ise bu sayıdan küçük bir sayı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
  1. Örneğin 12 . 25 ifadesinin 25 ’in 12 ’si (yani yarısı) ve 25 . 12ifadesinin 12 ’nin 25 ’i anlamına geldiği vurgulanır.
  2. Gerçek hayat durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalışmalara yer verilir.
 5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
  1. İlk önce birim kesirlerle işlemler yapılır.Örneğin 6 ÷ 1/2 ifadesinin 6’nın içinde kaç tane 1/2 olduğu,1/2 ÷ 2 ifadesinin de 1/2'yi 2’ye bölmek (yani 1/2’nin yarısı) olduğu modellerle fark ettirilir.Daha sonra diğer kesirlerle işlemler ele alınır.Örneğin 3 ÷ 3/4 ifadesinin 3’ün içinde kaç tane 3/4 olduğu, 3/4 ÷ 3 ifadesinin de 3/4 ’ü 3’e bölmek olduğu modellerle fark ettirilir.
  2. Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesre bölündüğünde sonucun bu sayıdan küçük bir sayı, 1’den küçük bir kesre bölündüğünde ise bu sayıdan büyük bir sayı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.Bölme işlemi anlamlandırılırken büyük kesrin küçük kesre bölündüğü ve sonucun tam sayı çıktığı basit işlemler üzerinde durulur. Örneğin 1/2 ÷ 1/4 ifadesinin, yarımın içinde kaç tane çeyrek olduğu anlamına geldiği modellerle ele alınır.
 7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.Çeyrek, üçte bir, yarım gibi kesirlerin kullanılabileceği günlük hayata ilişkin tahminlerle sınırlı kalınır.
 8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.