Kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 4 2 + 7 2
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 102 B) 114 C) 104 D) 112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 12 5 - 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 B) 55 C) 195 D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 5 7 + 9 7
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 147 B) 1414 C) 137 D) 1314 Cevabını kontrol et

4. soru 19 12 - 8 12
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 110 C) 912 D) 90 Cevabını kontrol et

5. soru 8 6 + 3 6
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 106 C) 116 D) 1012 Cevabını kontrol et

6. soru 17 18 - 10 18
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedide on sekiz B) Yedide sıfır C) Sıfırda yedi D) On sekizde yedi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 7 8 + 3 8
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda sekiz B) Sekizde on C) On altıda on D) Onda on altı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 8 5 + 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on beş B) On beşte beş C) Beşte on beş D) On beşte on Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Paydaları eşit kesirler toplanırken paydalar toplanır toplamın paydasına yazılır.Pay aynen toplamın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 3 2 + 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 7 2 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 17 15 + 13 15 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 23 18 - 16 18 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru a b + 7 3 = 24 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 25 9 - a b = 16 9 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 7 21 nin ab fazlası 1121 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru 11 25 in ab eksiği 725 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru a b nın 918 eksiği 618 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Firdevs Mayıs ve Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 1521'i kadarını okumuştur.Nisan ayında 721'si kadarını Mayıs ayında ise ab'sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim ilk yarım saatte koşulacak mesafenin 415'ü , ikinci yarım saatte 315'ü kadar kısmını koştu.
İbrahim'in bir saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru Bir şişe ayranın 17'ini Fatma , 27'sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab'sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

22. soru Bir çuval şekerin 310'ü satıldı ve çuvalda şekerin ab'sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 113 ini Salı ve 413 ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 27 sini Eylül ayında , 37 ünü ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 68 sı kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18 i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 413 ü maymun , 213 si ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217'si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1317'ü kadarı , Şuayb ise ab'sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315'ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 515'i kadarını yiyecek , ab'sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

29. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 720'si kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220'si , Türkçe soruları ise ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

30. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1225 si ilk hafta , 825 i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116'i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 516'i , basketbol oynayanlar ise ab'sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.