Kesirlerle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Paydaları eşit kesirler toplanırken paydalar toplanır toplamın paydasına yazılır.Pay aynen toplamın payına yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 614 doğru , 667 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 2 + 1 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 701 doğru , 993 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 7 2 - 3 2 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 751 doğru , 575 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 17 15 + 13 15 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 685 doğru , 464 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 23 18 - 16 18 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 509 doğru , 397 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru a b + 7 3 = 24 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 532 doğru , 348 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 25 9 - a b = 16 9 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 444 doğru , 306 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 7 21 nin ab fazlası 1121 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 393 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 11 25 in ab eksiği 725 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 339 doğru , 213 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a b nın 918 eksiği 618 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 318 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Firdevs Mayıs ve Nisan ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 1521 i kadarını okumuştur.Nisan ayında 721 si kadarını Mayıs ayında ise ab sı kadarını okuduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 158 doğru , 263 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim ilk yarım saatte koşulacak mesafenin 415 ü , ikinci yarım saatte 315 ü kadar kısmını koştu.
İbrahim'in bir saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 184 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir şişe ayranın 17 ini Fatma , 27 sini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 125 doğru , 273 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir çuval şekerin 310 ü satıldı ve çuvalda şekerin ab sı kadarı kaldı.Buna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 192 doğru , 167 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Nuh ödevinin 213 sini Pazartesi , 113 ini Salı ve 413 ünü ise Çarşamba günü yapmıştır.
Üç günde yapılan ödev miktarı ödevin ab sı kadar olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 27 sini Eylül ayında , 37 ünü ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 152 doğru , 125 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir kamyondaki yüklerin kütlesinin 68 sı kadarını sebze ve meyve oluşturmaktadır.Meyvelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin 18 i kadardır.
Sebzelerin kütlesi kamyondaki yüklerin kütlesinin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 182 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir hayvanat bahçesinde hayvanların 413 ü maymun , 213 si ise atlardan oluşmaktadır.
Maymunların atlardan fazla olan kısmı hayvanat bahçesindeki hayvanların ab kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Şuayb ile Salih aynı marka ve modelde araba kullanmaktadır.
Şuayb bugün Salih'den arabanın deposunun 217 si kadarı daha az benzin almıştır.
Salih bugün arabanın deposunun 1317 ü kadarı , Şuayb ise ab sı kadarı benzin aldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 90 doğru , 114 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Hatice'nin marketten yaptığı alışverişin 1315 ünü temizlik ve yiyecekler oluşturmaktadır.
Marketten yapılan alışverişin 515 i kadarını yiyecek , ab sı kadarını temizlik oluşturduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 96 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bilal'in bugün çözdüğü matematik sorularının Türkçe sorularından fazla olan kısmı çözülen soruların 720 si kadarıdır.
Bilal'in bugün çözdüğü matematik soruları çözülen soruların 1220 si , Türkçe soruları ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru İsa'nın Temmuz ayında yaptığı alışverişin 1225 si ilk hafta , 825 i ise ikinci haftada yapılmıştır.
İlk iki haftada yapılan alışveriş Temmuz ayında yapılan alışverişin ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 131 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir okuldaki öğrencilerden atletizm yapanların basketbol oynayanlardan fazla olan kısmı okuldaki öğrencilerin 116 i kadardır.
Bu okulda atletizm yapan öğrenciler okuldaki öğrencilerin 516 i , basketbol oynayanlar ise ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 59 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 4 2 + 7 2
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 102 B) 114 C) 104 D) 112 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 709 doğru , 484 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 12 5 - 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50 B) 55 C) 195 D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 826 doğru , 238 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 5 7 + 9 7
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 147 B) 1414 C) 137 D) 1314 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 818 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 19 12 - 8 12
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 110 C) 912 D) 90 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 741 doğru , 177 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru 8 6 + 3 6
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1112 B) 106 C) 116 D) 1012 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 723 doğru , 138 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 17 18 - 10 18
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedide on sekiz B) Yedide sıfır C) Sıfırda yedi D) On sekizde yedi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 403 doğru , 384 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 7 8 + 3 8
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda sekiz B) Sekizde on C) On altıda on D) Onda on altı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 441 doğru , 294 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru 8 5 + 7 5
Yukarıdaki işlemin sonucunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Onda on beş B) On beşte beş C) Beşte on beş D) On beşte on Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 451 doğru , 252 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.