Komşu tümler bütünler ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Birer ışını ve köşeleri ortak , iç bölgeleri ortak olmayan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 257 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ters açıların ölçülerinin toplamı 90o olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 181 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Birer ışınları ve köşeleri ortak olan tümler açılara komşu tümler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Kesişen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 237 doğru , 132 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 10o fazladır.
Buna göre açılardan küçük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 3 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 160 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 196 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) GDC,HDC B) HDG,ADG C) AÇF,FÇE D) ADH,CDH Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 80 doğru , 175 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E F
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) ACB,BCD B) DCB,DCE C) BCD,FCE D) ACD,DCF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 124 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F K
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⊥ DC dir.
Buna göre BKE nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) FKC B) DKA C) FKD D) FKB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 150 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru I M J K L
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre MLJ nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLK B) KLI C) JLI Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 108 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B C Ç D A
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre BAÇ nin aşağıdakilerden hangisi açı ile ters açılardır?
A) DAC B) CAÇ C) BAD D) ÇAB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 90 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C D E
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BED)=109o ve m(CEA) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 69 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru A B C D E F G
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(AEC)=41o ve m(DEF)=71o olduğuna göre BEF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 92 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru D E F G H I J K L
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(HLF)=54o ve m(LKD)=140o olduğuna göre EJG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 94 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.