Komşu tümler bütünler ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Birer ışını ve köşeleri ortak , iç bölgeleri ortak olmayan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 623 doğru , 523 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ters açıların ölçülerinin toplamı 90o olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 546 doğru , 472 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Birer ışınları ve köşeleri ortak olan tümler açılara komşu tümler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 629 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Kesişen iki doğrunun oluşturduğu komşu olmayan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 559 doğru , 303 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 10o fazladır.
Buna göre açılardan küçük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 188 doğru , 456 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 3 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 388 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 123 doğru , 548 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 8. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) GDC,HDC B) HDG,ADG C) AÇF,FÇE D) ADH,CDH Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 182 doğru , 383 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 9. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) ACB,BCD B) DCB,DCE C) BCD,FCE D) ACD,DCF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⊥ DC dir.
Buna göre BKE nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) FKC B) DKA C) FKD D) FKB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 276 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre MLJ nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLK B) KLI C) JLI Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 245 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre BAÇ nin aşağıdakilerden hangisi açı ile ters açılardır?
A) DAC B) CAÇ C) BAD D) ÇAB Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 201 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BED)=109o ve m(CEA) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 170 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(AEC)=41o ve m(DEF)=71o olduğuna göre BEF ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru komşu tümler bütünler ters açı soruları 15. sorusunun resmi
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(HLF)=54o ve m(LKD)=140o olduğuna göre EJG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 197 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.