Komşu tümler bütünler ters açı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ölçülerinin toplamı 90o olan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru Birer kolları ortak olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Komşu açıların ortak olmayan kolları farklı bir açı oluşturur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 16o fazladır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 2 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

7. soru A B C Ç D E F G H
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) CDH,GDH B) FÇA,EÇB C) HDG,ADG D) EÇF,AÇF Soruyu cevapla

9. soru A B C D E F
C noktası AF doğrusunun üzerinde bir nokta olduğunda göre aşağıdakilerden hangi ikili komşu bütünler açılar değildir?
A) ACB,BCF B) FCE,ACE C) DCA,DCF D) BCE,FCD Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru A B C D E F K
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⏊ DC'dir.
Buna göre EKC'nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) BKF B) AKF C) DKE D) CKF Soruyu cevapla

11. soru I M J K L
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre ILJ'nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLK B) ILK C) MLJ Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

12. soru B C Ç D A
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre ÇAC'nin ters açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CAÇ B) CAD C) DAB D) BAÇ Soruyu cevapla

13. soru A B C D E
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BEC)=71o ve m(DEA) kaçtır?
Soruyu cevapla

14. soru A B C D E F G
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(CEA)=41o ve m(DEG)=113o olduğuna göre BEG ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla

15. soru D E F G H I J K L
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(GJE)=86o ve m(KLF)=126o olduğuna göre JKI ölçüsü kaç derecedir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları