Komşu tümler bütünler ters açı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ölçülerinin toplamı 90o olan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 251 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 247 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Birer kolları ortak olan bütünler açılara komşu bütünler açılar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 193 doğru , 78 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Komşu açıların ortak olmayan kolları farklı bir açı oluşturur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 180 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 16o fazladır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 2 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 115 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C Ç D E F G H
Yukarıdaki şekilde kaç tane ters açılar vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 104 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangi ikili komşu açılar değildir?
A) CDH,GDH B) FÇA,EÇB C) HDG,ADG D) EÇF,AÇF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru A B C D E F
C noktası AF doğrusunun üzerinde bir nokta olduğunda göre aşağıdakilerden hangi ikili komşu bütünler açılar değildir?
A) ACB,BCF B) FCE,ACE C) DCA,DCF D) BCE,FCD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru A B C D E F K
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⏊ DC'dir.
Buna göre EKC nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) BKF B) AKF C) DKE D) CKF Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru I M J K L
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre ILJ nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) MLK B) ILK C) MLJ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 72 doğru , 76 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru B C Ç D A
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre ÇAC nin ters açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CAÇ B) CAD C) DAB D) BAÇ Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C D E
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BEC)=71o ve m(DEA) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru A B C D E F G
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(CEA)=41o ve m(DEG)=113o olduğuna göre BEG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru D E F G H I J K L
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(GJE)=86o ve m(KLF)=126o olduğuna göre JKI ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.