Koordinat düzlemi iki nokta uzaklık testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Koordinat düzleminde M(-6,-8) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

2. soru Koordinat düzleminde M(a,-7) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 58 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et

3. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 5 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et

4. soru Koordinat düzleminde A(2,1) noktasının B(8,9) noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Cevabını kontrol et

5. soru Koordinat düzleminde A(2,4) noktasının B(c,-1) noktasına olan uzaklığı 13 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -10 B) 12 C) 14 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.